Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

desember 11, 2012

Hvorfor ikke bli gammel og sprek?

Noen tror at å bli gammel er ensbetydende med å bli syk og hjelpeløs. Pensjonsalderen er 67 år, men stadig flere blir førtidspensjonert fra de er 62. I noen miljøer synes man at folk over 50 år bør trappe ned og finne seg en mindre ansvarsfull jobb. Ikke desto mindre opplever stadig flere å passere 100 år med alle sanser i behold. Livet er ikke slutt når man fyller 50, for mange er det da det begynner!