september 12, 2013

En konstruktiv verdensrevolusjon

De siste årenes globale finanskrise i rike land rammer ikke bare fattige, men i økende grad også middelklassen. Delvis takket være et lykketreff i Nordsjøen for vel 40 år siden befinner vi oss på en øy av velstand med lav arbeidsløshet og høyt forbruk. Etter den økonomiske krisa i Sør-Europa har høyt utdannede spanjoler og grekere funnet veien hit. Innvandring har hatt mange positive virkninger for Norge, men samtidig er det grenser for hvor mange vi plass til. Finnes det løsninger som kan bedre forholdene til ulike folkegrupper lokalt?1