Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

september 12, 2013

En konstruktiv verdensrevolusjon

De siste årenes globale finanskrise i rike land rammer ikke bare fattige, men i økende grad også middelklassen. Delvis takket være et lykketreff i Nordsjøen for vel 40 år siden befinner vi oss på en øy av velstand med lav arbeidsløshet og høyt forbruk. Etter den økonomiske krisa i Sør-Europa har høyt utdannede spanjoler og grekere funnet veien hit. Innvandring har hatt mange positive virkninger for Norge, men samtidig er det grenser for hvor mange vi plass til. Finnes det løsninger som kan bedre forholdene til ulike folkegrupper lokalt?1