Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > 3G-stråling øker kreftrisiko

3G-stråling øker kreftrisiko

En rekke studier av cellekulturer og forsøksdyr finner ingen kreftframkallende effekter av den typen stråling som sendes fra mobiltelefoner og basestasjoner. En musestudie fra 2010 fant imidlertid kreftframkallende effekter av slik stråling, og tyske forskere ønsket å etterprøve dette resultatet. De fant det samme som 2010-studien. Antall svulster i lunger og lever hos eksponerte dyr var høyere enn i kontrollgruppa. Forskerne lurer på om disse svulstfremmende effektene kan skyldes endringer i stoffskiftet etter eksponering. Mange av de svulstfremmende effektene i den nye studien skjedde godt under de grenseverdiene som skal beskytte brukere av mobiltelefoner. Derfor er det viktig med flere studier for å undersøke virkningsmekanismene bedre. Forskerne mener at den nye studien kan bidra til å forstå de gjentatte studiene som finner økt risiko for hjernesvulster hos personer som bruker mobiltelefon mye, selv om ikke dyrestudier i seg selv er tilstrekkelig for å bedømme en mulig risiko forbundet med mobilstråling.

Alle som bruker 3G-mobiltelefon, iPad eller andre nettbrett vil være eksponert for høyere strålingsnivåer enn det som ble brukt i studien. Det samme gjelder mange skolebarns eksponering for trådløse nettverk. Den nye studien bør derfor fungere som et oppvåkningssignal for alle som tar for gitt at dagens eksponeringsnivåer er ufarlige.

Den britiske organisasjonen Powerwatch mener at den nye studien bør føre til at Verdens helseorganisasjon reklassifiserer mobilstråling fra ”mulig kreftframkallende” (kategori 2B) til ”sannsynlig kreftframkallende” (2A). IM

Kilde:

Lerchl A, Klose M, Grote K mfl. Tumor promotion by exposure to radiofrequency electromagnetic fields below exposure limits for humans. Biochemical and Biophysical Research Communications 2015; 459: 585-90. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X15003988

Annonse:
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar