Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > 40 prosent av medisinsk praksis ”gammeldags”

40 prosent av medisinsk praksis ”gammeldags”

Vi forventer at ny medisinsk behandling og nye medikamenter blir tatt i bruk på bekostning av eksisterende når omfattende dokumentasjon indikerer at det vil gi større klinisk nytte. En bedring kan for eksempel være at en ny praksis er lettere å bruke eller har færre bivirkninger. Imidlertid viser medisinsk historie at det finnes tallrike unntak fra en slik regel. I denne forbindelse har forskere fra USA studert 2 044 originalartikler publisert over en tiårsperiode i et av de største og mest anerkjente medisinske tidsskriftene i verden – New England Journal of Medicine. Av all behandling og praksis som ble undersøkt, fant de hele 146 tilfeller (40 %) der etablert behandling og praksis enten ikke var bedre eller faktisk var mindre effektiv enn nyere behandling og praksis. Like fullt var den eldre behandlinga og praksisen fortsatt i utstrakt bruk, enten det dreide seg om medikamenter, prosedyrer, diagnostiske tester og apparater for overvåke og rettlede behandling. Forskerne fant eksempler på manglende utskifting av gammel og ”mindreverdig” medisinsk praksis eller behandling på alle hovedområder som ble undersøkt. Her fikk altså pasientene dårligere behandling enn de burde fått i rundt 40 prosent av tilfellene. IM

Kilde:

Prasad V, Vandross A, Toomey C mfl. A decade of reversal: An analysis of 146 contradicted medical pracices. Mayo Clinic Proceedings 2013; 88: 790-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871230

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar