Skip to main content
Søkeresultater for «Koronatiltak»

Koronatiltak uten logikk, dokumentasjon eller kritiske medier

Skulle det komme til landet bakterier eller virus som smitter mange og gir høy dødelighet, må enhver regjering innføre tiltak for å begrense skadene. Målt i antall døde er vi ikke i en slik situasjon i dag. Det dør langt færre i Norge av koronavirus enn under en vanlig sesonginfluensa, og totalt dør faktisk færre […]

Farmasøytisk industri sykeliggjør overgangsalder

Ukeslutt 13. mai 2022. Denne uka anbefaler vi et innlegg om hvordan farmasøytisk industri klarer å sykeliggjøre normale prosesser og overganger for så å lansere sin egen løsning på ”problemet”. Øvrige lesetips handler om ulike aspekter ved koronapandemien: Forholdet mellom lege og pasient er svekket Lege Peter Dvergsdal risikerer å miste lisensen hemali får verken […]

Er brunt sukker bedre enn hvitt sukker?

Ukeslutt 29. april 2022. Denne uka diskuterer en artikkel hvorvidt brunt sukker er mindre skadelig enn hvitt sukker. Øvrige lesetips handler om ulike sider ved koronapandemien: Hjerneslag og blindhet etter covid-19-vaksiner Høringsinnspill om forlengelse av reglene om koronasertifikat (vaksinepass) Millionbot for falske testresultater av koronavaksiner Media har bidratt til hets mot vaksineskeptikerne Medikamentet remdesivir godkjent […]

Å spise mest kjøtt, fisk og egg – er det lurt?

Ukeslutt 22. april 2022: Denne uka handler ett lesetips om rovdyrkosthold – å spise mest kjøtt, fisk og egg. Et annet ser på en mulig kobling mellom mangel på vitamin C og kognitiv svekkelse. Videre henvises til artikkel om forskning på at stråling kan åpne blod-hjerne-barrieren. Tekst Iver Mysterud Et annet tips handler om en […]

Hver femte innlegging i akuttmottak knyttes til medikamentbruk

Ukeslutt 8. april: Denne uka handler ett lesetips om innleggelser på akuttmottak på et norsk sykehus etter medikamentbruk. Andre tips handler om tilsetning av vitamin D til maten i Storbritannia og problemer med Australias strålingsstandard (grenseverdier). Øvrige handler om ulike aspekter ved koronapandemien: Ble norske penger brukt til å hindre at ivermektin ble et godkjent […]

Lesetips om tannhelse og om koronavaksine

Ukeslutt 25. mars 2022. Denne uka setter ett lesetips fokus på tannhelse. Øvrige handler om koronapandemien: Blødningsforstyrrelser etter koronavaksine Immunsvikt av koronavaksiner Koronavaksiner, bivirkninger og myndighetenes håndtering av pandemien Nei til koronapass! Manglende innsyn i helsemyndighetenes avtale med Pfizer Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger Tekst Iver Mysterud Tannhelse i fokus Medisinsk redaktør […]

En ny § 100 i Grunnloven vil neppe sikre full ytringsfrihet i Norge

I realiteten har vi ikke full ytringsfrihet i Norge. Vi er blitt et folk som i hovedsak marsjerer i takt med myndighetenes budskap. Den lille gruppen som ikke følger maktens veier, blir utestengt, latterliggjort eller sensurert. En ny lovparagraf vil neppe hjelpe. Tekst Dag Viljen Poleszynski Kort fortalt – Norges grunnlov av 17. mai 1814 […]

Ytringsfrihet for professorer og universitetsansatte

Akademisk frihet og ytringsfrihet er grunnleggende rettigheter i Norge, men står under koronapandemien i fare for å svekkes. Denne faren gir seg først og fremst til kjenne gjennom selvsensur. Tekst Halvor Næss Jeg har siden mars 2020 vært kritisk til myndighetenes håndtering av koronapandemien og har skrevet mange kronikker, vært intervjuet på TV og av […]

Koronakrisen og hjemmekontor

I 2020–2021 har nye titusener utført arbeidsoppgaver hjemmefra. Skoleelever og studenter har hatt fjernundervisning, og kultur- og idrettsaktiviteter har vært begrenset. Nedstengingen har hatt negative konsekvenser for mange, men har samtidig åpnet for alternative måter for å organisere samfunnet. Myndigheter og arbeidstakere kan bidra til at mange fortsatt kan jobbe hjemme, på hytta, i båten […]

Kritisk blikk på korona-vaksinene

Regjeringen har gitt milliardstøtte til utvikling av vaksiner – inkludert koronavaksiner – i regi av Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (Cepi).1,2 Dette uttrykker Regjeringens tro på at først og fremst vaksiner og massevaksinering vil kunne få covid-19-pandemien under kontroll før strenge smitteverntiltak avvikles. Befolkningen bør informeres om motforestillinger til de nye vaksinene og om […]