Skip to main content

Å dele kontor øker risikoen for uførepensjonering

[wcm_restrict]

Åpne kontorlandskaper har vært populært i mange bedrifter i flere år. Argumentene for disse er blant annet at det er mer fleksibelt og at det har vært antatt at en slik arbeidsform fremmer samarbeid og samspill blant ansatte. Vi har lenge også hørt om negative konsekvenser forbundet med åpne kontorlandskaper for medarbeiderne, og at de absolutt ikke blir mer produktive og effektive – snarere tvert imot. I tillegg øker risikoen for helseplager, både fordi vi (som vi pga. koronaepidemien er blitt veldig oppmerksomme på) lettere kan bli smittet av virus fra kollegaer vi jobber tett på hele dagen, og fordi vi blir utsatt for mer støy og forstyrrelser når vi deler kontor med andre. 

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Nå har en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vist at hvilken type kontorløsning vi jobber i, kan påvirke vår risiko for uførepensjonering. Hele 7 000 kontoransatte var med i undersøkelsen. Forskerne fant at de som jobber i åpent kontorlandskap, har nesten dobbel så høy risiko for å bli uføretrygdet enn dem som jobber på eget kontor. De som deler kontor, har 50 prosent høyere risiko. Noen av forklaringene bak denne økte risikoen er at man blir utsatt for mer støy og distraksjoner som virker stressende, at man oftere opplever å bli observert av andre, noe mange synes er krevende, og at man totalt sett opplever mindre jobbtilfredshet og motivasjon.


Under koronatiden har mange jobbet hjemmefra, og virksomheter har gjort nyttige erfaringer, slik som at medarbeiderne klarer seg fint uten å bli stuet sammen i samme lokale. Mange kommer derfor garantert til å gjøre endringer i hvor og hvordan de jobber framover. Kanskje kan dette gi flere gode helseeffekter enn å unngå virussmitte! ALJ

LES OGSÅ  Bipolar lidelse: En vanskelig vei gjennom verden

Kilde:


Nielsen MB, Emberland JS, Knardahl S. Office design as a risk factor for disability retirement: A prospective registry study of Norwegian employees. Scandinavian Journal of Working Environment and Health 2020. Publisert på nett 18. juni. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32556338/gov/32406697/

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner