Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Å dele kontor øker risikoen for uførepensjonering

Å dele kontor øker risikoen for uførepensjonering

Åpne kontorlandskaper har vært populært i mange bedrifter i flere år. Argumentene for disse er blant annet at det er mer fleksibelt og at det har vært antatt at en slik arbeidsform fremmer samarbeid og samspill blant ansatte. Vi har lenge også hørt om negative konsekvenser forbundet med åpne kontorlandskaper for medarbeiderne, og at de absolutt ikke blir mer produktive og effektive – snarere tvert imot. I tillegg øker risikoen for helseplager, både fordi vi (som vi pga. koronaepidemien er blitt veldig oppmerksomme på) lettere kan bli smittet av virus fra kollegaer vi jobber tett på hele dagen, og fordi vi blir utsatt for mer støy og forstyrrelser når vi deler kontor med andre. 

Nå har en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vist at hvilken type kontorløsning vi jobber i, kan påvirke vår risiko for uførepensjonering. Hele 7 000 kontoransatte var med i undersøkelsen. Forskerne fant at de som jobber i åpent kontorlandskap, har nesten dobbel så høy risiko for å bli uføretrygdet enn dem som jobber på eget kontor. De som deler kontor, har 50 prosent høyere risiko. Noen av forklaringene bak denne økte risikoen er at man blir utsatt for mer støy og distraksjoner som virker stressende, at man oftere opplever å bli observert av andre, noe mange synes er krevende, og at man totalt sett opplever mindre jobbtilfredshet og motivasjon.

Under koronatiden har mange jobbet hjemmefra, og virksomheter har gjort nyttige erfaringer, slik som at medarbeiderne klarer seg fint uten å bli stuet sammen i samme lokale. Mange kommer derfor garantert til å gjøre endringer i hvor og hvordan de jobber framover. Kanskje kan dette gi flere gode helseeffekter enn å unngå virussmitte! ALJ

Kilde:

Nielsen MB, Emberland JS, Knardahl S. Office design as a risk factor for disability retirement: A prospective registry study of Norwegian employees. Scandinavian Journal of Working Environment and Health 2020. Publisert på nett 18. juni. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32556338/gov/32406697/

Annonse:
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar