Skip to main content

Bridgeskolen: Å planlegge et spill

Det kan være både fascinerende og skremmende å være spillerfører. Det blir du hvis du selv først meldte den fargen som ble sluttkontrakt eller om du meldte grand først. Som spillefører skal du spille både dine og makkers kort. Du bør alltid bruke tid i starten for å planlegge hva du skal gjøre. Planleggingen av spillet avhenger av hvilken kontrakt man spiller. Å spille en grandkontrakt krever en helt annen tilnærming enn om man spiller en trumfkontrakt. 

Tekst Simon Løvik

La oss først ta et eksempel der du spiller trumfkontrakt. Her må du telle totalt antall tapere på de to hendene før du vurderer om det er mulig å bli kvitt noen av disse taperne. Deretter må du vurdere om du skal ta ut motpartens trumf eller ikke. Dersom du trenger stjelestikk, er det ofte ikke riktig å starte med å ta ut trumfen. Har man derimot veldig mange trumf og du har ”råd” til å gjøre det, er det ofte lurt. Her er et eksempel der kontrakten er 4 spar.

LES OGSÅ  Stopp rødt eller blått kort

  Øst     Vest

Spar         E96                  D7432

Hjerter    Kn3                  EK106

Ruter       EK105              84

Kløver     10965                E3

Øst er spillefører og får en liten ruter ut. Spillefører ser en taper i kløver, ingen i ruter, 0-1  i hjerter og 1-4 tapere i spar. Konklusjonen er at vi har 2-6 tapere totalt. For å klare kontrakten må det være maksimalt 3 tapere. Kløvertaperen kan nesten aldri forsvinne, men hjertertaperne kan stjeles med to trumf hos vest. Problemet er at på fjerde runde hjerter kan også en av motstanderne være tom for hjerter og kan stjele over bordets trumf. Dersom dette er Syd, kan du derimot stjele over og håpe at Syd har lengst trumf av motstanderne (kalles at man stjeler med et originalstikk). Det er verre dersom Nord er den som er kort i hjerter, for da vil du tape det stikket også. I trumf må du bare håpe at hjerteren sitter 3-2 hos motparten, og dersom en av dem stjeler en hjerter, håper du at den spilleren som har flest trumf, trumfer, slik at resten av trumfen sitter 2-2.

En plan innebærer å tenke noen stikk framover for å se om du klarer å gjennomføre alt uten at motparten stikker kjepper i hjulene. Det ser ut som om du klarer å komme deg fram og tilbake mellom hendene, noe som er nødvendig for å kunne stjele hjerter, mens du enda har trumf. Kan du ta ut motpartens trumf? Nei, ikke i første omgang fordi du først må bruke to av trumfene til å stjele hjerter. Kan du da spille en runde trumf? Nei, for dersom Nord er kort i hjerter, kan han stjele over bordets trumf og spille mer trumf. Spilleplanen blir derfor å ta for ruter ess, spille hjerter ess og konge og stjele en hjerter. Dersom Syd trumfer tredje hjerter, stjeler du over og spiller kløver til esset og nok en hjerter til stjeling. Hvis dette går bra, har du en taper i kløver, ingen i ruter og ingen i hjerter. Du klarer dermed kontrakten dersom du ikke får mer enn to tapere i spar.

LES OGSÅ  Kortkontrollkunsten

Dersom du spiller grandkontrakt, må du telle hvor mange sikre stikk du har og deretter prøve å skaffe deg de stikkene du mangler. Her er et eksempel der du spiller 3 NT:

  Vest Øst

Spar        D92              E84

Hjerter   K109             EKn85

Ruter      EKn6            D2

Kløver    K975             E1086

Syd spiller ut spar 10, som du dekker med dama, Nord dekker med kongen, og du stikker med ess. Da har du 2 stikk i spar dersom Nord fortsetter angrepet. Du har 2 sikre stikk i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver, totalt 7. Du må altså skaffe 2 stikk til. Du kan få dem i kløver dersom du klarer å spille den fargen uten tapere. Det krever at DKn sitter alene på en hånd eller at du klarer å gange opp en av motstandernes honnører hvis han har Dxxx eller Knxxx. I ruter kan du bare få ett ekstra stikk, så det hjelper ikke. Motstanderen i Syd vil sikkert dekke ruter dame dersom du prøver deg. I hjerter kan du få 4 stikk dersom du finner dama og den kan ”kuttes” begge veier. Dersom du finner dama, har du derfor 9 stikk. Kutter du feil vei, har du bare 8 stikk dersom motparten spiller ny spar som du får for. Da må planen være å legge ned kløver konge og deretter kløver ess, for å se om dama og knekten stuper. Dersom de ikke gjør det, gjenstår å ta kutten i ruter eller spille inn Nord i spar dersom du ”føler” at det er riktig. Han må da kanskje spille ruter fra kongen etter å ha tatt to stikk i spar. Det er ofte mange varianter å holde styr på, men det er utrolig morsomt når man finner de riktige variantene. Lykke til med spillinga!

LES OGSÅ  Kortkontroll

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner