Skip to main content

AD/HD og fosfatholdige insektmidler

Insektdrepende midler (pesticider) av typen organiske fosfatmidler representerer 50 prosent av alle slike midler som er brukt på verdensbasis, og studier indikerer at i praksis alle barn er eksponert for slik forurensning. En ny amerikansk studie kobler denne typen forurensning til AD/HD hos barn i alderen 8-15 år. Tidligere forskning har funnet at slike insektmidler kan bidra til hyperaktivitet og kognitive problemer hos dyr, og den nye studien er en av de første til å sannsynliggjøre slike effekter hos mennesker. Et representativt utvalg på over 1100 amerikanske barn var med i studien. Over hundre (nesten 10 %) møtte de diagnostiske kriteriene for AD/HD. Av disse hadde en høyere andel rester av fosfatholdige insektmidler i urinen enn dem som ikke hadde diagnosen. Siden stadig flere barn oppfyller de diagnostiske kriteriene for AD/HD, er det viktig å få avklart hvorvidt allment forekommende insektgifter kan være deler av årsaksbildet. IM

Kilde: Bouchard MF, Bellinger DC, Wright RO mfl. Attention-deficint/hyperactivity disorder and urinary metabolites of organophosphate pesticides. Pediatrics 2010; 125: e1270.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Paracetamol, AD/HD og autisme
Del gjerne med dine venner