Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > AD/HD og fosfatholdige insektmidler

AD/HD og fosfatholdige insektmidler

Insektdrepende midler (pesticider) av typen organiske fosfatmidler representerer 50 prosent av alle slike midler som er brukt på verdensbasis, og studier indikerer at i praksis alle barn er eksponert for slik forurensning. En ny amerikansk studie kobler denne typen forurensning til AD/HD hos barn i alderen 8-15 år. Tidligere forskning har funnet at slike insektmidler kan bidra til hyperaktivitet og kognitive problemer hos dyr, og den nye studien er en av de første til å sannsynliggjøre slike effekter hos mennesker. Et representativt utvalg på over 1100 amerikanske barn var med i studien. Over hundre (nesten 10 %) møtte de diagnostiske kriteriene for AD/HD. Av disse hadde en høyere andel rester av fosfatholdige insektmidler i urinen enn dem som ikke hadde diagnosen. Siden stadig flere barn oppfyller de diagnostiske kriteriene for AD/HD, er det viktig å få avklart hvorvidt allment forekommende insektgifter kan være deler av årsaksbildet. IM

Kilde: Bouchard MF, Bellinger DC, Wright RO mfl. Attention-deficint/hyperactivity disorder and urinary metabolites of organophosphate pesticides. Pediatrics 2010; 125: e1270.

You may also like
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Oversikt over Vilhelm Schjelderups bøker
Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk

Legg igjen et svar