Skip to main content

AD/HD og lav fødselsvekt

Norske forskere ønsket å finne ut om fødselstidspunkt og fødselsvekt kunne si noe om risikoen for å utvikle AD/HD seinere. Data fra Medisinsk fødselsregister der over 2300 som fikk medikamenter for AD/HD, ble sammenliknet med resten av befolkningen. Forskerne fant at lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og lav Apgar-skåre økte risikoen for å utvikle AD/HD, og barn med slike kjennetegn var i faresonen for å utvikle AD/HD inntil 40 år etter fødselen. I tillegg ble det funnet at barn av mødre med epilepsi hadde økt risiko for å utvikle AD/HD. Også barn som var født med leppe-, kjeve- eller ganespalte hadde økt risiko. IM

Kilde:

Halmøy A, Klungsøyr K, Skjærven R mfl. Pre- and perinatal risk factors in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry 2012; 71: 474-81.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Ritalin virker ikke på lang sikt
Del gjerne med dine venner