Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > AD/HD og lav fødselsvekt

AD/HD og lav fødselsvekt

Norske forskere ønsket å finne ut om fødselstidspunkt og fødselsvekt kunne si noe om risikoen for å utvikle AD/HD seinere. Data fra Medisinsk fødselsregister der over 2300 som fikk medikamenter for AD/HD, ble sammenliknet med resten av befolkningen. Forskerne fant at lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og lav Apgar-skåre økte risikoen for å utvikle AD/HD, og barn med slike kjennetegn var i faresonen for å utvikle AD/HD inntil 40 år etter fødselen. I tillegg ble det funnet at barn av mødre med epilepsi hadde økt risiko for å utvikle AD/HD. Også barn som var født med leppe-, kjeve- eller ganespalte hadde økt risiko. IM

Kilde:

Halmøy A, Klungsøyr K, Skjærven R mfl. Pre- and perinatal risk factors in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry 2012; 71: 474-81.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar