Skip to main content

Akupunktur mot angst

Standardbehandling for angst er medikamenter og psykoterapi, men dette fungerer ikke for alle, og medikamentene har ofte bivirkninger. Forskning indikerer at akupunktur kan være en hensiktsmessig terapi for angst og at det gir få bivirkninger. På denne bakgrunn ønsket portugisiske forskere systematisk å studere faglitteraturen for å vurdere hvor effektiv akupunktur og elektroakupunktur (der det settes svak strøm på nålene) er i behandling av angst. Oversikten fokuserte på kliniske forsøk med en kontrollgruppe, både der det er trukket lodd om hvem som skulle få akupunktur og der det ikke er trukket lodd (randomiserte og ikke randomiserte studier). I alt 13 studier ble vurdert. Totalt sett var det god vitenskapelig dokumentasjon for at akupunktur kan være effektiv i å behandle angst og at det ga færre bivirkninger enn medikamentell behandling. IM

Kilde:

Amorim D, Amado J, Brito I mfl. Acupuncture and electroacupuncture for anxiety disorders: A systematic review of the clinical research. Complementary Therapies in Clinical Practice 2018; 31: 31–7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388118300689


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Elektroakupunktur mot hetetokter etter behandling av brystkreft