Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Akupunktur mot angst

Standardbehandling for angst er medikamenter og psykoterapi, men dette fungerer ikke for alle, og medikamentene har ofte bivirkninger. Forskning indikerer at akupunktur kan være en hensiktsmessig terapi for angst og at det gir få bivirkninger. På denne bakgrunn ønsket portugisiske forskere systematisk å studere faglitteraturen for å vurdere hvor effektiv akupunktur og elektroakupunktur (der det settes svak strøm på nålene) er i behandling av angst. Oversikten fokuserte på kliniske forsøk med en kontrollgruppe, både der det er trukket lodd om hvem som skulle få akupunktur og der det ikke er trukket lodd (randomiserte og ikke randomiserte studier). I alt 13 studier ble vurdert. Totalt sett var det god vitenskapelig dokumentasjon for at akupunktur kan være effektiv i å behandle angst og at det ga færre bivirkninger enn medikamentell behandling. IM

Kilde:

Amorim D, Amado J, Brito I mfl. Acupuncture and electroacupuncture for anxiety disorders: A systematic review of the clinical research. Complementary Therapies in Clinical Practice 2018; 31: 31–7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388118300689

Legg igjen et svar