Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Akupunktur mot endometriose

Akupunktur mot endometriose

Endometriose er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmora (endometriet) finnes utenfor livmora. Årsaken(e) er ikke kjent. Forskere fra Brasil har testet akupunktur mot kroniske bekkensmerter, smerter i kjønnsorganet under samleie og livskvalitet hos kvinner med endometriose. Det ble valgt ut 42 kvinner som sto på en venteliste for kirurgisk behandling (videolaparoskopi) av tilstanden. Kvinnene ble etter loddtrekning delt i to grupper, der en fikk akupunktur, en annen fikk placeboterapi. Sistnevnte besto i at akupunkturnålene ble satt 3 cm fra akupunkturpunktene. Hver gruppe fikk fem behandlinger som i gjennomsnitt varte 40 minutter. Pasientene ble vurdert før og etter behandlingsperioden og to måneder etterpå.

Etter behandling hadde kvinnene i begge grupper mindre bekkensmerter og smerter ved samleie, men etter to måneder varte bedringen kun i akupunkturgruppa. Livskvaliteten ble bedre i begge grupper, men resultatene var kun statistisk holdbare i akupunkturgruppa. Forskerne konkluderte at akupunktur kan gi fordelaktige og varige effekter på symptomer og livskvalitet hos kvinner med endometriose, selv to måneder etter behandling. IM

Kilde:

de Sousa TR, de Souza RC, Zomkowisk K mfl. The effect of acupuncture on pain, dyspareunia, and quality of life in Brazilian women with endometriosis: A randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice 2016; 25: 114–21. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388116300834

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Sentral grunnbok om energimedisin
Oversikt over Vilhelm Schjelderups bøker
Fett er min venn

Legg igjen et svar