Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Akupunktur mot hetetokter i overgangsalderen

Akupunktur mot hetetokter i overgangsalderen

En ny metaanalyse har vurdert effekter av akupunktur på forekomst og intensitet av hetetokter, andre plager i overgangsalderen og livskvalitet hos kvinner som går gjennom ”naturlig” menopause, altså som ikke tar hormonpreparater. Forskerne gjennomførte systematiske litteratursøk i en rekke databaser. Blant totalt 104 studier oppfylte bare 12 inklusjonskriteriene for samleanalysen, som inkluderte i alt 869 personer. Det ble påvist at akupunktur kunne redusere både forekomst og alvorlighetsgrad av hetetokter og dessuten bidra til økt livskvalitet for kvinner i overgangsalderen. Effekten kommer ofte med en gang og ser ikke ut til å avhenge av antall behandlinger eller over hvor langt tidsrom man blir behandlet. Ekte akupunktur var også mer effektiv enn ”narreakupunktur”, selv om forekomsten av plager ble redusert av begge typer akupunktur. Positive effekter av akupunktur ble rapportert i opp til tre måneder etter at behandlinga ble stoppet. IM

Kilde:

Chiu H-Y, Pan C-H, Shyu Y-K mfl. Effects of acupuncture on menopause-related symptoms and quality of life in women on natural menopause: a meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25003620

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Sentral grunnbok om energimedisin
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Oversikt over Vilhelm Schjelderups bøker

Legg igjen et svar