Skip to main content

Akupunktur mot hjertekrampe

Hjertekrampe (angina pectoris) er smerter i brystet forårsaket av oksygenmangel i deler av hjertemuskelen. Kinesiske forskere ønsket å teste om akupunktur alene eller akupunktur sammen med medikamenter kan være egnet behandling ved hjertekrampe. De søkte derfor i medisinske databaser etter artikler om temaet for å foreta en metaanalyse, altså en analyse der man slår sammen data fra ulike enkeltstudier til én felles studie. For å bli med i metaanalysen måtte enkeltstudiene være randomiserte og kontrollerte, altså at det ved loddtrekning hadde blitt avgjort hvilken halvpart som fikk selve behandlingen og hvilken halvpart som skulle fungere som kontrollgruppe. 

Forskerne fant 12 relevante studier som til sammen omfattet nesten tusen pasienter. Metaanalysen viste at akupunktur alene eller akupunktur pluss medikamenter ga større bedring i symptomene på hjertekrampe enn medikamenter gitt alene. Dette kunne også ses ved å måle den elektriske aktiviteten i hjertet ved hjelp av EKG. Pasienter som fikk akupunktur alene eller sammen med medikamenter, brukte også mindre nitroglyserin enn de som bare fikk medikamenter. Nitroglyserin er et hurtigvirkende stoff som brukes for å redusere smerten ved hjertekrampe. Det ble ikke rapportert om noen bivirkninger av akupunktur. Forskerne konkluderte at akupunktur kan bedre symptomene og den elektriske aktiviteten i hjertet ved hjertekrampe og kan fungere som en tilleggsbehandling for denne lidelsen. IM

LES OGSÅ  Elektroakupunktur mot utmatting og depresjon

Kilde:

Liu Y, Meng H-y, Khurwolah MR mfl. Acupuncture therapy for the treatment of stable angina pectoris: An updated meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Clinical Practice 2019; 34: 247–53. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30712735/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner