Skip to main content

Akupunktur mot kvalme etter operasjoner

I følge en norsk studie av barn som ble operert, forebygger akupunktur under og akupressur etter operasjonen oppkast etter inngrepet. Slik behandling bør derfor vurderes hos alle kirurgiske pasienter. Studien omfattet 154 barn som enten fikk standardbehandling (kontrollgruppe) eller standardbehandling i tillegg til akupunktur og akupressur. Akupunkturpunktet som ble stimulert, var pericardium 6 på begge underarmene. Nålebehandlingen ga ingen bivirkninger, bortsett fra at noen få barn klagde over kløe eller stramt akupressurarmbånd.

Studien inngikk i den daglige rutinen ved dagkirurgisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo uten bruk av ekstra ressurser. 47 prosent av barna i akupunkturgruppa og 66 prosent i gruppa som fikk bare standardbehandling, kastet opp etter å ha fjernet mandlene (tonsillektomi) eller de falske mandlene (adenotomi). Jenter, de minste barna og barn med mindre uttalte plager responderte spesielt godt på behandlingen. Liknende effekter er også sett ved kvalme og brekninger hos voksne. IM

Kilder:

Liodden I, Howley M, Grimsgaard AS mfl. Perioperative acupuncture and postoperative acupressure can prevent postoperative vomiting following paediatric tonsillectomy or adenoidectomy: a pragmatic randomised controlled trial. Acupuncture in Medicine 2011; 29: 9-15.

LES OGSÅ  Akupunktur ved brystkreftbehandling

Norheim AJ. Akupunktur kan hjelpe mot postoperativt oppkast. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 326.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner