Skip to main content

Akupunktur – nyttig verktøy for gravide kvinner?

Bruken av akupunktur under fødsler har i Norge gradvis vunnet økende anerkjennelse de siste tiårene fordi det har gitt mange kvinner en lettere og bedre fødselsopplevelse. Akupunktur kan være aktuelt fra uke 35 under svanger-skapet og under selve fødselen.

Tekst Marianne Welhaven Løchen     Foto Shutterstock

La meg innlede temaet med en pasienthistorie. En kvinne gravid i uke 34 ble anbefalt akupunktur hos meg av sin jordmor. Dette var hennes andre svangerskap og betydelig hardere enn det første.

Kvinnen hadde opplevd et dødsfall i nær familie, hadde lungebetennelse, begynnende svangerskapsdiabetes, sure oppstøt, hjertebank, kynnere (Braxton Hicks), og en følelse av nedpress og vondt i bekkenet. Dette førte til at hun sov dårlig, var sliten og gruet seg veldig for fødselen.

Gjennom undersøkelse og utspørring fant jeg fram til ubalanser som indikerte de aktuelle akupunkturpunktene som ble brukt. Etter to uker med til sammen fire behandlinger fortalte kvinnen at hun hadde mer energi, sov bedre og hadde mindre hjertebank. Smerten i bekkenene var mindre, og hun følte seg generelt lettere til sinns. Blodsukkeret hadde  stabilisert seg, og de sure oppstøtene kom ikke like ofte. Hun hadde også færre kynnere, og vi bestemte oss for at vi fra da også kunne sette ”modningsakupunkturpunktene”. Dette er punkter som øker sirkulasjonen til området til og rundt livmora og livmormunnen.

Etter min oppfatning er denne pasienthistorien et godt eksempel på hva akupunktur kan gjøre for gravide med svangerskapsplager. Pasienten gikk til termin og opplevde en fin, naturlig fødsel.

Økende bruk

Bruken av fødselsforberedende akupunktur har økt de siste åra, og mange akupunktører og jordmødre tilbyr dette til sine pasienter. På ABC-klinikken ved Ullevål sykehus tilbyr jordmødrene akupunktur under fødsel. De har ikke kapasitet til å tilby dette fra uke 35, men forteller at mange velger å søke behandlinga privat.

Behandlinga anbefales fra uke 35, og de fleste går en til to ganger i uka. Forskning tyder på at bruken av fødselsforberedende akupunktur øker sjansen for å føde rundt termin, minske bruken av medisinsk igangsetting, redusere fødselens aktive fase og bruk av hastekeisersnitt.1

I 2006 fulgte tre jordmødre ved Rikshospitalet fødselen til 100 kvinner i en randomisert, kontrollert studie. Kvinnene kom inn med spontan vannavgang, og studien viste en signifikant kortere varighet i fødselens aktive fase blant dem som hadde fått akupunktur. Det ble også brukt signifikant mindre oksytocin for å stimulere rier i akupunkturgruppa. De i akupunkturgruppa som trengte igangsetting av fødsel på sykehus ved hjelp av ulike metoder, hadde også betydelig kortere fødselsforløp enn de induserte i kontrollgruppa.1

LES OGSÅ  Folat og AD/HD

Akupunktur i tradisjonell kinesisk medisinsk teori 

Som alle grener innen kinesisk medisin har gynekologi en lang historie. De tidligste registrerte gynekologiske skriftene er datert tilbake til Shang-dynastiet (1500–1000 f.Kr.): bein- og skilpaddeskjell er blitt funnet med inskripsjoner som omhandler vanskelige barnefødsler.2

De som har vært hos akupunktør, har trolig hørt uttrykk som Qi, blod, yin og yang. Disse representerer de ulike ”substansene” og prosessene i kroppen, og akupunktører bruker slike uttrykk for å beskrive ubalanser som har skapt plagene pasientene kommer for.

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin og yang, der yin nærer yang, og yang beveger yin. Disse representerer to motpoler eller motsatte krefter som ikke kan eksistere uten hverandre. Dette er den enkle, men samtidig også kompliserte teorien som akupunktører jobber etter.

Gravide som oppsøker meg, kommer for mange ulike plager: smerter i bekken og rygg, søvnproblemer, kvalme og sure oppstøt, urinveisproblemer, ødemer, kynnere (Braxton Hicks) uro og angst.

Gravide produserer i løpet av svangerskapet mer blod – yin, og dette gir et relativt underskudd av yang. Dette kan også forklares som nedsatt sirkulasjon og energi generelt. I dag jobber de fleste gravide til uke 38, og i en hektisk hverdag kan det være et problem å få nok hvile.

Livmormuskulaturen som i snart 40 uker har næret og rommet fosteret, skal nå skifte rolle og presse ut et lite, nytt menneske. Fødselen krever masse kraftfull energi, Qi – yang skal overta for yin. Det er derfor  viktig for gravide å ha litt overskudd mot slutten av graviditeten.

Akupunktur i Norge og tverrfaglig samarbeid

Akupunktør er i dag ingen beskyttet tittel, det vil si at flere kan benytte seg av denne behandlingsformen også i behandling av gravide. Jeg anbefaler at du sjekker om akupunktøren din er medlem i Akupunkturforeningen, da det her stilles høye krav til medlemskap.3 I tillegg bør akupunktøren ha tilleggskunnskap om akupunkturbehandling av gravide.

Ved Oslo Jordmor og kvinnesenter4 jobber jordmødre, gynekolog og akupunktør tett sammen. Et tverrfaglig samarbeid med blant annet jordmødre gjør at vi akupunktører øker vår kunnskap og bedrer vår behandling av gravide. Jordmødrene ved Oslo Jordmor og kvinnesenter har etterutdanning i akupunktur for jordmødre og har derfor et godt utgangspunkt for forståelsen av akupunktur.

I behandling av gravide med plager har ikke alltid vestlig medisin mye å tilby. Medikamentell behandling er ofte ikke et alternativ, og da kan akupunktur være et godt alternativ.

Jordmødres holdninger til akupunktur

LES OGSÅ  Forbrukerorientert medisinsk forskning

Jordmødrene ved Oslo jordmor og kvinnesenter har inntrykk av at gravide har god nytte av akupunktur både i svangerskapet og under fødselen. Mange plages av kvalme og oppkast i begynnelsen av svangerskapet, og da er akupunktur en fin behandling fordi det ikke påvirker fosteret slik eventuelle medikamenter kan gjøre.

Det samme gjelder for kvinner som er plaget med bekkensmerter, søvnproblemer, uro og er slitne. For disse kvinnene kan akupunktur også være et godt alternativ. Noen er også utålmodige når det gjelder å få fødselen i gang og ønsker ”modningsakupunktur”. Jordmødre liker gjerne ikke dette uttrykket og kaller det i stedet ”fødselsforberedende akupunktur”. Her har de god erfaring med at kvinnen først får en behovstilpasset, skreddersydd akupunkturbehandling. Er mor sliten? Sover hun dårlig? Er hun bekymret?

Behandlinga kan starte i uke 35–36 og kan påvirke modning av mormunn, styrke kvinnen i fødselen og gjøre at hun kommer seg raskere etter fødselen. I kombinasjon med løsning av fosterhinner i mormunnen (”stripping”) kan akupunktur være en effektiv metode for å sette i gang fødselen, og det er mer skånsomt enn medisinsk igangsetting.

Jordmødrene utfører helst ikke ”stripping” før kvinnen er til termin, det vil si uke 40, og det beste er selvfølgelig at fødselen starter av seg selv og at man smører seg med tålmodighet mot slutten av svangerskapet.

Trenger alle gravide fødselsforberedende akupunktur?

Det er store forskjeller mellom gravide kvinner. Noen koser seg med å gå gravid, har kun små plager og gleder seg til fødselen. Andre har store smerter i bekken og rygg, sover dårlig, har lite energi og gruer seg veldig til den forestående fødselen.

Kvinnens fysiske og mentale utgangspunkt før hun ble gravid kan være noe av forklaringa på hvorfor enkelte plages mer enn andre. Tidligere traumatiske fødselsopplevelser kan bidra til opplevelsen av uro og angst fram mot den ventende fødselen. Slike forhold kan gi fysiske plager, og i tradisjonell kinesisk medisin er slike ”energier” knyttet tett sammen i forskjellige organsystemer. At psyke og soma henger sammen, har etter hvert fått mer aksept også i vår del av verden.

Akupunktur påvirker blant annet kroppens ikke-viljesstyrte (parasympatiske) nervesystem, som frigjør anti-stresshormoner som demper smerter. Det er viktig at gravide får behandling av en akupunktør som kan og skjønner prosessene som skjer de siste ukene før fødsel. Det finnes enkle ”oppskrifter” på akupunkturpunkter som kan sette i gang muskelsammentrekninger i livmoren, såkalt ”modningsakupunktur”. Målet med fødselsforberedende akupunktur er imidlertid å forberede hele  kvinnens kropp, ikke bare å få satt i gang fødselen.

Pasienthistorien omtalt overfor er et godt eksempel der en helhetlig behandling av plager måtte settes inn før modningsakupunkturpunktene ble tatt i bruk.

Nytten av forbyggende akupunkturbehandling

Det er viktig ikke å sykeliggjøre et normalt svangerskap med de normale plagene som følger av å være gravid. Hvordan kroppen håndterer graviditet og fødsel, varierer, og for mange er dette ikke noe problem.

LES OGSÅ  Unngå snus i svangerskapet

Gravide som har et sammensatt bilde av plager, uro og smerter, kan ha stor nytte av akupunktur fra uke 35–36.

Det er utført flere studier på effekten av akupunktur i graviditet og fødsel.5,6,7,8,9,10,11 Kvaliteten og størrelsen på studiene er varierende, og mer forskning er ønskelig. Men etter åtte års erfaring med å behandle gravide tør jeg påstå at fødselsforberedende akupunktur fører til en lettere og bedre fødselsopplevelse.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]Marianne Welhaven Løchen (f.1977) er utdannet akupunktør ved Norsk Akupunktur Høgskole (2008). Hun har en bachelor i akupunktur (2012), mellomfag i medisin ved Encefalon høgskole (2003–2006) og har spesialisert seg på akupunkturbehandling av gravide og kvinnehelse. Løchen er medlem av Akupunkturforeningen og jobber ved Oslo Jordmor og kvinnesenter (www.oslojordmor.no) på Grefsen og Skøyen. E-post mloechen@gmail.com[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Raskere fødsel med akupunktur. Dagens Medisin 23.3.2006. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2006/03/23/raskere-fodsel-med-akupunktur/

2.  Maciocia G. Obstetrics and gynecology in Chinese medicine. 2. utgave. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2011: 3.

3.  http://www.akupunktur.no/

4.  http://oslojordmor.no

5.  Betts D, Lennox S. Acupuncture for prebirth treatment: An observational study of its use in midwifery practice. Medical Acupuncture 2006; 17: 17–20.

6.  Cardini F, Weixin H. Moxibustion for correction of breech presentation. JAMA 1998; 280:1580–4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9820259

7.  Elden H, Ladfors L, Fagevik Olsen M mfl. Effects of acupuncture and stabilising exercisers as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised singleblind controlled trail. BMJ 2005; 330: 761. http://www.bmj.com/content/330/7494/761

8.  Rabl M, Ahner R, Bitschnau M mfl. Acupuncture for cervical ripening and induction of labour at term – a randomised controlled trail. Wiener Klinische Wochenschrift 2001; 113: 942–6.

9.  Smith C, Crowther C, Beilby J. Acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized trail. Birth 2002; 29 (1):1–9.

10.  Smith C, Crowther C, Beilby J. Pregnancy outcome following women’s participation in a randomised controlled trial of acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy. Complementary Therapies in Medicine 2002; 10: 78–83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12481955

11.  Zeisler H, Tempfer C, Mayerhofer K mfl. Influence of acupuncture on duration of labour. Gynecologic and Obstetric Investigation 1998; 46: 22–5. http://www.karger.com/Article/Abstract/9990


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner