Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Akupunktur ved brystkreftbehandling

Akupunktur ved brystkreftbehandling

Kvinner med brystkreft som behandles med aromatasehemmere [aromatase er et enzym som hemmer omdanningen av testosteron til østrogener], kan oppleve leddsmerter. Dette fører noen ganger til at kreftbehandlingen avsluttes. Amerikanske forskere har påvist at akupunktur kan redusere leddsmerter og stivhet hos kvinner med brystkreft og som følger konvensjonell kreftbehandling. Det ble trukket lodd om hvem av 43 kvinner som skulle få akupunktur to ganger i uka i seks uker og hvem som skulle få narreakupunktur. Kvinnene som fikk akupunktur, bedret symptomene, men dette skjedde ikke med dem som fikk narreakupunktur. Akupunkturen var så effektiv at 20 prosent av kvinnene i akupunkturgruppa kunne slutte å ta smertestillende medikamenter, mens ingen i narreakupunkturgruppa kunne det. IM

Kilde:

Crew KD, Capodice JL, Greenlee H mfl. Randomized, blinded, sham-controlled trial of acupuncture for the management of aromatase inhibitor-associated joint symptoms in women with early-stage breast cancer. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 1154-60.

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar