Skip to main content

Akupunkturbehandling av dyr

Noen dyr er heldigere enn andre. De blir tatt med av eierne sine for å få akupunkturbehandling – helt bivirkningsfritt. I Norge tilbyr et lite antall veterinærer akupunkturbehandling av dyr. Toril Malmer fra Asker er en av pionerene.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Iver Mysterud og John Nordahl

– Akupunktur er et viktig tilskudd til veterinærmedisinen, forteller Toril Malmer. – Ikke alle dyr med problemer i muskel- og skjelettsystemet tåler smertestillende medikamenter, og noen dyr trenger mer enn smertestillende symptombehandling. I slike tilfeller er akupunktur et godt supplement. – I tillegg reagerer en del dyr bedre på akupunktur enn ordinær veterinærmedisin, sier Malmer. Den allsidige veterinæren vet hva hun snakker om etter mange års praksis. Det mangler heller ikke på takknemlige firbeinte som fulle av energi og uten plagsomme symptomer forlater dyreklinikken i Asker. Mange dyreeiere får øynene opp for Østens legekunst etter slike opplevelser.

– Fordelen med akupunktur er at det påvirker allmenntilstanden og således hele dyret som er sykt eller skadd, forklarer Malmer. – Jeg opplever ganske ofte at gamle hunder blir som valper igjen etter akupunkturbehandling, de blir lekne og fulle av energi. Slikt er morsomt for alle som er glade i dyr.


Malmer forteller at mange hunder i årevis har forsøkt alt som er av tradisjonell veterinærmedisin. De er fullt utredet med all slags prøvetaking. Ingen ting har hjulpet. – I slike tilfeller kommer mange til meg med dyr for å få akupunkturbehandling, sier hun.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Allsidig terapeut»]Toril Malmer (f. 1957) er utdannet veterinær (Freie Universität Berlin, 1984) med spesialisering i akupunktur (IVAS, 1989) og kiropraktikk (IVCA, 2005). Både IVAS og IVCA forlanger regelmessige oppdateringer/kurs for å samle nok videreutdanningspoeng til å opprettholde sertifiseringa. Malmer er også rehabiliteringsterapeut fra Norges veterinærhøgskole (2011).

LES OGSÅ  Akupunktur mot hetetokter i overgangsalderen

Hun arbeider på

Asker dyreklinikk
Hvalstadveien 41
1395 Hvalstad
Tlf. 66848610[/gdlr_box_icon]

Tre sykdomsgrupper

Selv om dyr kan ha nytte av akupunktur mot mange lidelser, behandler Malmer særlig tre hovedgrupper av plager på denne måten: sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og hudproblemer. Sagt på en annen måte dreier dette seg om dyr som halter og klør. I tillegg har hun god effekt med akupunktur mot kroniske betennelser som for eksempel infeksjoner i urinveiene eller luftveiene samt astma.

– Jeg er opptatt av mine dyrepasienters beste, sier Malmer. – Derfor har jeg andre verktøy i redskapskassa enn vanlige veterinærer. Jeg bruker det som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger er veterinærmedisin best, andre ganger akupunktur eller kiropraktikk. Ofte er det fornuftig å kombinere. For eksempel kan en hudpasient få tilskudd av omega-3-fettsyrer eller et annet fôr samtidig med akupunkturbehandling.

Malmer forteller om en del eiere som kommer og vil ha akupunktur til dyra sine. Mange har stor tiltro til akupunktur, og enkelte kommer langveis fra for at dyret skal få slik behandling. Malmer går ikke uten videre i gang med akupunkturbehandling. Ethvert individ trenger full utredning. Selv om akupunktur er gunstig ved hudproblemer og kløe, er det ikke sikkert det er riktig behandling. Det kan jo hende at dyret har lus. En kommer derfor ikke utenom en grundig utredning (anamnese), akkurat som en god og helhetlig behandler gjør for et sykt menneske.

Veterinæren forteller at det finnes en del alvorlige sykdommer hvor det ikke er aktuelt å bruke akupunktur. Dette dreier seg gjerne om plager som må opereres, for eksempel alvorlig livmorbetennelse.

Mest hunder og katter

– Selv om alle dyr i prinsippet kan behandles med akupunktur, har jeg på klinikken flest hunder og katter, sier Malmer. – Men jeg har også behandlet ilder, kanin, marsvin, hest og fugl.


Malmer forteller at katter reagerer noe bedre på akupunkturbehandling enn hunder, men at forskjellen ikke er stor. Yngre dyr er generelt lettere å påvirke enn eldre, og avslappede dyr har større utbytte enn stressede dyr. Det er således individet og ikke arten som sier noe om hvem som påvirkes best. For de fleste dyr er det tilstrekkelig med mellom én og fire behandlinger.

LES OGSÅ  Senfølger etter covid-19

– Ikke alle individer lar seg behandle effektivt med akupunktur, poengterer Malmer. – Hvis jeg har gitt 3–4 behandlinger uten at det hjelper, må jeg finne på noe annet.

Malmer forteller også at enkelte dyr som får medikamenter, særlig kortison, kan ha problemer med å respondere på akupunktur. I slike tilfeller kan det være aktuelt å kutte ut medikamentene for å se hvorvidt nålebehandlinga virker.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Nordiske dyreakupunktører»]Toril Malmer og norske veterinærer som tilbyr akupunkturbehandling, er organisert i NoVAS (Nordic Veterinary Acupuncture Society), en datterorganisasjon av den internasjonale foreninga (IVAS). NoVAS har 82 medlemmer, hvorav 17 er norske.

Nettadresse: www.novas.dk[/gdlr_box_icon]

Selve behandlinga

– Hvis jeg får inn et dyr jeg ikke har behandlet tidligere, er det viktig med full gjennomgang av dyrets tilstand, sier Malmer. – Hva er symptomene? Hva er allerede undersøkt av andre, og har dyret forsøkt annen behandling? Dette er viktig informasjon før jeg undersøker pulsen og starter med akupunkturbehandling.

Malmer behersker den kinesiske teknikken hvor diagnosen stilles ved å kjenne på en pasients puls. Pulsen gjenspeiler energitilstanden i ulike deler av dyret og indikerer hvor dyret er belastet, hvor det er for lite og hvor det er for mye energi. På mennesket foretas pulsdiagnostikk ved at behandleren føler pasientens puls på undersiden av håndleddet. På dyr kan dette imidlertid være vanskelig. – Jeg har hudkontakt med dyret og kjenner dyrets puls på min egen puls. I praksis holder jeg ofte i dyrets halsbånd mens jeg legger håndbaken inn til nakken. Så tar jeg min egen puls med den andre hånda. Dette er en rask og effektiv måte for å undersøke dyrets tilstand, forklarer Malmer.

Pulsdiagnosen er utgangspunkt for hvor hun setter nåler. I tillegg har hun noen spesielle punkter hvor hun setter nåler basert på erfaring, altså som en understøttende behandling basert på det pulsdiagnosen tilsier. – Fordelen med å foreta en pulsdiagnose er at man da kan sette færre nåler, sier Malmer. – Oftest setter jeg ikke mer enn tre, og det er spesielt gunstig når man skal behandle et dyr.

Hvordan reagerer dyra på nålestikkene? – Stort sett går det veldig bra, forteller veterinæren. – Dyra merker ofte ingen ting. Stikk i tærne er mest smertefulle, men siden det går så raskt, ser det ut til at dyra raskt glemmer nålene. Jeg belønner dem alltid med en godbit når nålene er satt. Selv de reddeste dyra husker godbiten. Deretter forlater jeg dem en stund. Da roer de seg og legger seg ned.

LES OGSÅ  Kur for ME og ME-symptomer?

For 99 prosent av dyra er det helt uproblematisk å få satt nåler. Men Malmer forteller om enkelte redde katter hun må hente ned fra tilflukt i gardiner, og enkelte hunder må ha på munnkurv for at de ikke skal glefse når nålene settes inn. Dette skjer imidlertid sjeldent.

Dyra har i nålene mellom fem og tretti minutter. – De løsner av seg selv når behandlinga er ferdig, forklarer Malmer. – Jeg tar ikke ut nåler som sitter fast. I slike tilfeller kan dyret ligge litt til. Hvis det reiser seg, er det ofte et signal om at det er ferdig behandlet. Dette ser det faktisk ut til at dyret merker.

Få i Norge

Malmer er en av et lite antall norske veterinærer som har spesialisert seg på akupunkturbehandling. Hvorfor har ikke flere kastet sitt blikk på den kinesiske medisinens gave til menneskeheten? – Det er en langvarig prosess å bli en god akupunktør, sier Malmer. – Det koster mye tid og penger, da utdanninga foregår i utlandet. Interessen er imidlertid økende blant norske veterinærer.

Stort sett er Malmer respektert av sine veterinærkolleger. En del av dem henviser nå dyr som ikke får hjelp på tradisjonelt vis. Fordi Malmer har praktisert så lenge, kjenner mange kolleger til henne. Noen har hun et riktig godt samarbeid med.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Utdanning av dyreakupunktører»]Veterinærer kan utdanne seg i akupunktur ved å melde seg inn i den internasjonale organisasjonen for dyreakupunktur, IVAS (International Veterinary Acupuncture Society) og følge deres kurs. IVAS har holdt på siden 1970-tallet og ble grunnlagt av veterinærer i USA. Normalt holdes to kurs i USA hvert år og ett kurs i Europa hvert annet til tredje år. Toril Malmer var heldig da hun fikk ta kursene på Norges veterinærhøgskole i 1988–89. Det finnes i dag også opplæringstilbud i Europa som ikke skjer i regi av IVAS, som i skrivende stund har rundt 1 800 medlemmer.

Nettside: www.ivas.org[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner