Skip to main content

Alternativ medisin lønner seg

To nederlandske helse-økonomer har sett på hvor kostnadseffektiv alternativ og komplementær medisin er sammenliknet med konvensjonell medisin. De studerte et datasett på 150 000 personer fra et nederlandsk forsikringsselskap. For hver person var det tilgjengelig en rekke helserelaterte variable, dato for fødsel og eventuelt død, kjønn og en postkode som anga hvor folk bodde. Forskerne sammenliknet data fra over 1 900 allmennpraktiserende leger med data fra 79 allmennpraktikere med utdanning i akupunktur (25), homøopati (28) og antroposofisk medisin (26). Pasienter som brukte allmennpraktikere med tilleggsutdanning i alternativ og komplementær medisin, hadde inntil 30 prosent lavere utgifter til helsetjenester og lavere dødelighet. Utgiftsreduksjonen varierte med alder og type alternativ/komplementær behandling. Kostnadsreduksjonen skyldtes færre sykehusopphold og mindre bruk av reseptbelagte medikamenter. Basert på den statistiske analysen mente forskerne at årsaken til de lavere kostnadene og den økte levealderen ikke kunne begrunnes med forskjeller i sosioøkonomisk status. I stedet mente de at forskjellene kan forklares med at pasienter som er negativt innstilt til medisinske inngrep, foretrekker leger som også tilbyr alternative og komplementære terapier. I tillegg kan det tenkes at slike leger gir bedre behandling, for eksempel i mindre grad overbehandler pasientene og i større grad vektlegger forebygging og kurative tiltak. IM

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Kilde:

LES OGSÅ  Civita-rapporten om alternativ behandling: Ideologi eller realpolitikk?

Kooreman P, Baars EW. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. European Journal of Health Economics 2012; 13: 769-76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21695547


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner