Skip to main content

Aluminium og Alzheimers sykdom

 

Det har lenge vært diskutert om metallet aluminium kan være en årsaksfaktor ved Alzheimers sykdom. En ny oversiktsartikkel konkluderer  at denne hypotesen hviler på solid eksperimentell forskning og ikke bør avvises. Forskeren mener det øyeblikkelig bør settes i verk tiltak for å redusere eksponering for aluminium.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Aluminium er det vanligst forekommende metallet på jorda som er giftig for nervesystemet. Det tas lett opp i menneskekroppen og er påvist  lagret i de delene av hjernen som rammes   i forbindelse med Alzheimers sykdom. Like fullt ble denne årsakshypotesen lenge avvist som relevant fordi 1) det ikke ville være mulig å få så mye  aluminium inn i hjernen til at det ville kunn skade den, 2) et eventuelt overskudd av aluminium i kroppen ville bli skilt ut og 3)  lagring av aluminium i nerveceller er en effekt av,  ikke en årsak til, tap av nerveceller.

Imidlertid viser forskningen at det bare trengs små mengder aluminium for å gi giftvirkninger i nervesystemet Disse mengdene får vi gjennom maten. Aluminium bruker selektive transportmekanismer for aktivt å komme seg inn i hjernen, og  selv en svak eksponering for små mengder i løpet av mange år fører til lagring i utsatte deler av hjernen.  Siden 1911 har eksperimentell forskning gjentatte ganger vist at kronisk forgiftning med aluminium fører til de samme endringene i hjernen som er kjennemerket ved Alzheimers sykdom. IM

LES OGSÅ  Te mot Alzheimers?

Kilde: Tomljenovic L. Aluminum and Alzheimer’s disease: after a century of controversy, is there a plausible link? Journal of Alzheimer’s Disease 2011; 23: 567-98.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner