Skip to main content

Alzheimers sykdom av CT-skanninger?

Forskning indikerer at effekter av ioniserende stråling likner det man observerer i hjernen til pasienter med Alzheimers sykdom. For å teste dette eksponerte forskere en spesiell type forsøksmus for kronisk lavdosestråling (1 mGy/dag eller 20 mGy/dag) i 300 dager, med kumulative strålingsdoser på henholdsvis 0,3 Gy og 6 Gy. For begge strålingsdosene ble det funnet endringer i hippocampus i musehjernene, og disse likner på det man observerer hos Alzheimer-pasienter. Dersom resultatene fra dette dyreforsøket er overførbare til mennesker, indikerer det at ioniserende stråling kan være en medvirkende årsak til Alzheimers sykdom.

Medisinske undersøkelser med CT- og CAT-skanninger eksponerer mennesker for ioniserende stråling. Selv om en enkelt undersøkelse ikke antas å være helseskadelig, vet man lite om kumulative effekter av slik stråling. Forsøksmusene ble eksponert for mye lavere doser enn mennesker mottar under en standard CT-skanning, men like fullt var dette nok til å endre molekyler i hippocampus – på måter som er typiske for hjernen til pasienter med Alzheimers sykdom. IM

Kilde:

Kempf SJ, Janik D, Barjaktarovic Z mfl. Chronic low-dose-rate ionising radiation affects the hippocampal phosphoproteome in the ApoE-/- Alzheimer’s mouse model. Oncotarget 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27708245

LES OGSÅ  Alzheimers sykdom: Kosthold, infeksjoner og fysisk-kjemiske miljøfaktorer

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner