Skip to main content

Alzheimers sykdom – mer enn plakk i hjernen

Skolemedisinenere har hatt et for enkelt syn på Alzheimers sykdom i flere tiår. Det er en mye mer sammensatt sykdom enn den rådende hypotesen tilsier, det vil si at den utelukkende forårsakes av plakk i hjernen. Sannsynligvis er sykdommen forårsaket av inflammasjon, mener den belgiske legen Bart De Strooper, som leder det nyetablerte Demensforskningsinstituttet i Storbritannia. Han publiserte i 2016 en studie der han utfordret den rådende oppfatningen om at Alzheimers sykdom er forårsaket av to ”deformerte” proteiner i hjernen, amyloid og tau. Farmakologisk forskning har fokusert på å eliminere disse to proteinene, men de medikamentene som brukes i dag, har hatt begrenset suksess i å motvirke sykdommen. I fjor ble håpet om en medikamentbasert kur svekket da to medikamenter ikke viste noen effekt i kontrollerte tester. IM

Kilde:

De Strooper B, Karran E. The cellular phase of Alzheimer’s disease. Cell 2016; 164: 603–15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26871627?dopt=Citation

Leake J. Alzheimer’s research chief orders shake-up after 20 years of failure. The Times 26.2.2017. http://www.thetimes.co.uk/article/alzheimers-research-chief-orders-shake-up-after-20-years-of-failure-tf2sc9z63

Alzheimer’s research – the grim truth: 20 years of work and still no nearer a treatment. Express 26.2.2017. http://www.express.co.uk/life-style/health/772301/alzheimers-disease-research-treatment-failure-cure

LES OGSÅ  Nytt medikament mot Alzheimers sykdom

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner