Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Alzheimers sykdom – mer enn plakk i hjernen

Alzheimers sykdom – mer enn plakk i hjernen

Skolemedisinenere har hatt et for enkelt syn på Alzheimers sykdom i flere tiår. Det er en mye mer sammensatt sykdom enn den rådende hypotesen tilsier, det vil si at den utelukkende forårsakes av plakk i hjernen. Sannsynligvis er sykdommen forårsaket av inflammasjon, mener den belgiske legen Bart De Strooper, som leder det nyetablerte Demensforskningsinstituttet i Storbritannia. Han publiserte i 2016 en studie der han utfordret den rådende oppfatningen om at Alzheimers sykdom er forårsaket av to ”deformerte” proteiner i hjernen, amyloid og tau. Farmakologisk forskning har fokusert på å eliminere disse to proteinene, men de medikamentene som brukes i dag, har hatt begrenset suksess i å motvirke sykdommen. I fjor ble håpet om en medikamentbasert kur svekket da to medikamenter ikke viste noen effekt i kontrollerte tester. IM

Kilde:

De Strooper B, Karran E. The cellular phase of Alzheimer’s disease. Cell 2016; 164: 603–15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26871627?dopt=Citation

Leake J. Alzheimer’s research chief orders shake-up after 20 years of failure. The Times 26.2.2017. http://www.thetimes.co.uk/article/alzheimers-research-chief-orders-shake-up-after-20-years-of-failure-tf2sc9z63

Alzheimer’s research - the grim truth: 20 years of work and still no nearer a treatment. Express 26.2.2017. http://www.express.co.uk/life-style/health/772301/alzheimers-disease-research-treatment-failure-cure

Annonse:
You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar