Skip to main content

Amming forbereder barnet på fast føde

En amerikansk studie inkluderte ni barn som ble fulgt fra de var to uker til 14 måneder og før og etter introduksjon av fast føde. Forskerne tok regelmessige avføringsprøver som ble analysert og fant et lavere mangfold av bakterier da barna var yngre, uavhengig av hva slags mat de fikk. Mangfoldet økte desto eldre barna ble. Barn i barnehage hadde større mangfold enn barn som bare var hjemme, uavhengig av mattype. De som fikk morsmelkerstatning, hadde større mangfold i tarmen enn de som ble fullammet. Sammensetninga var også annerledes: Hos fullammede barn var det mer av Bifidobacterium– og Lactobacillus-arter og mindre av Bacteroidetes og Clostridiales enn hos barn som fikk morsmelkerstatning. Interessant nok ble det påvist større endringer i tarmfloraen ved innføring av fast føde hos de som hadde fått morsmelkerstatning enn hos de fullammede. Det så derfor ut til at brystmelka hadde forberedt de fullammete barna på innføring av fast føde. En annen sammensetning og større mangfold i tarmfloraen så ut til å ha gjort de fullammede barna mer tilpasningsdyktige til innføring av fast føde. IM

LES OGSÅ  Forklar barna at det er viktig at «strømnettet» i kroppen fungerer bra  

Kilde:

Thompson AL, Monteagudo-Mera A, Cadenas MB mfl. Milk- and solid-feeding practices and daycare attendance are associated with differences in bacterial diversity, predominant communities, and metabolic and immune function of the infant gut microbiome. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25705611


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner