Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Amming og diabetes

Ammende kvinner med svangerskapsdiabetes har mindre risiko for å utvikle diabetes type 2 enn dem som ikke ammer. Dette kommer fram i en studie fra USA. Amming gir en rekke helsefordeler for både mor og barn. Det påvirker omsetningen av glukose i morens kropp, men det er først med den nye studien det finnes støtte for at amming kan forebygge utvikling av diabetes type 2 hos kvinner med svangerskapsdiabetes.

Over 1 000 kvinner som hadde hatt diabetes i svangerskapet, ble fulgt i to år. Deretter ble de testet for glukosetoleranse, undersøkt og intervjuet. Jo flere måneder de hadde ammet sine barn, desto lavere var risikoen for å utvikle diabetes type 2. IM

Kilder:

Gunderson EP, Hurston SR, Ning X mfl. Lactation and progression to type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study. Annals of Internal Medicine 2015; 163: 889–98. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26595611

Rashidi K. Beskytter amming mot diabetes? Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; 136: 603. http://tidsskriftet.no/article/3473862

Annonse:
You may also like
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt
Bedre helse med kostomlegging
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?

Legg igjen et svar