Skip to main content

Amming øker mors følsomhet overfor barnet i mange år

Det kan synes åpenbart at en mor som ammer sitt barn, vil oppleve en større morsfølelse og følsomhet overfor sitt barn enn en mor som ikke ammer. Mer overraskende er det kanskje at denne følsomheten for barnet vil følge med mor i mange år.

En langtidsstudie over 10 år med 1 272 familier fra 10 ulike byer i USA viste at lengden på ammetiden hadde sammenheng med mors nærhet til barnet opp til minst 11-årsalderen. Definisjonen på ”morsfølelse” i denne sammenheng var hvor raskt og oppmerksomt mor reagerte følelsesmessig på barnet, hennes emosjonelle tone, fleksibilitet i atferd overfor barnet og hennes evne til å lese barnets signaler og behov.

Kilde:

Weaver JM, Schofield TJ, Papp LM. Breastfeeding duration predicts greater maternal sensitivity over the next decade. Developmental Psychology 2017; 54: 220-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29083214


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Amming og diabetes