Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Amming øker mors følsomhet overfor barnet i mange år

Amming øker mors følsomhet overfor barnet i mange år

Det kan synes åpenbart at en mor som ammer sitt barn, vil oppleve en større morsfølelse og følsomhet overfor sitt barn enn en mor som ikke ammer. Mer overraskende er det kanskje at denne følsomheten for barnet vil følge med mor i mange år.

En langtidsstudie over 10 år med 1 272 familier fra 10 ulike byer i USA viste at lengden på ammetiden hadde sammenheng med mors nærhet til barnet opp til minst 11-årsalderen. Definisjonen på ”morsfølelse” i denne sammenheng var hvor raskt og oppmerksomt mor reagerte følelsesmessig på barnet, hennes emosjonelle tone, fleksibilitet i atferd overfor barnet og hennes evne til å lese barnets signaler og behov.

Kilde:

Weaver JM, Schofield TJ, Papp LM. Breastfeeding duration predicts greater maternal sensitivity over the next decade. Developmental Psychology 2017; 54: 220-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29083214

Legg igjen et svar