Skip to main content

Anbefalt inntak av vitamin C for lavt

Anbefalt daglig inntak av vitamin C er 90 mg for menn og 75 mg for kvinner. Dette anses å være tilstrekkelig til å forhindre skjørbuk. Tre forskere fra blant annet Linus Pauling-instituttet i USA mener at dette er rundt halvparten av hva vi trenger for å forebygge sykdom. De foreslår derfor å øke anbefalt dagsinntak (ADI) til 200 mg for alle voksne. Et inntak i en  slik størrelsesorden gir ingen bivirkninger og antas å kunne bidra til å motvirke en rekke helseproblemer.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Bakgrunnen for forskernes vurderinger er at dagens inntak på 90/75 mg har vært basert på såkalte fase III randomiserte, placebokontrollerte forsøk (RCT). Slike doser er ikke funnet å kunne forebygge sykdom. Slike forsøk er imidlertid utformet for å teste sikkerheten og nytten  av medikamenter, og forskerne mener at de ikke er egnet til å vurdere helsemessige fordeler hos mennesker. Når man i stedet vurderer forskning på vitamin C med en rekke andre former for studieutforming, finner man et konsistent mønster med fordelaktig effekt for forebygging av en rekke kroniske lidelser og tilstander. Ut fra dette mener forskerne at et dagsinntak på 200 mg er optimalt for at majoriteten av den voksne befolkningen skal kunne nyte godt av vitaminets potensielle helsefordeler samtidig som risikoen er liten for at dosene enten vil være utilstrekkelige eller gi noen bivirkninger. IM


Kilde:

LES OGSÅ  To tredeler færre covid-19-dødsfall med vitamin C

Frei B, Birlouez-Aragon I, Lykkesfeldt J. Authors’ perspective: What is the optimum intake of vitamin C in humans? Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2012; 52: 815-29.


 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22698272


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner