Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Artikler > Kosttilskudd > Anbefalt inntak av vitamin C for lavt

Anbefalt inntak av vitamin C for lavt

Anbefalt daglig inntak av vitamin C er 90 mg for menn og 75 mg for kvinner. Dette anses å være tilstrekkelig til å forhindre skjørbuk. Tre forskere fra blant annet Linus Pauling-instituttet i USA mener at dette er rundt halvparten av hva vi trenger for å forebygge sykdom. De foreslår derfor å øke anbefalt dagsinntak (ADI) til 200 mg for alle voksne. Et inntak i en  slik størrelsesorden gir ingen bivirkninger og antas å kunne bidra til å motvirke en rekke helseproblemer.

Bakgrunnen for forskernes vurderinger er at dagens inntak på 90/75 mg har vært basert på såkalte fase III randomiserte, placebokontrollerte forsøk (RCT). Slike doser er ikke funnet å kunne forebygge sykdom. Slike forsøk er imidlertid utformet for å teste sikkerheten og nytten  av medikamenter, og forskerne mener at de ikke er egnet til å vurdere helsemessige fordeler hos mennesker. Når man i stedet vurderer forskning på vitamin C med en rekke andre former for studieutforming, finner man et konsistent mønster med fordelaktig effekt for forebygging av en rekke kroniske lidelser og tilstander. Ut fra dette mener forskerne at et dagsinntak på 200 mg er optimalt for at majoriteten av den voksne befolkningen skal kunne nyte godt av vitaminets potensielle helsefordeler samtidig som risikoen er liten for at dosene enten vil være utilstrekkelige eller gi noen bivirkninger. IM

Kilde:

Frei B, Birlouez-Aragon I, Lykkesfeldt J. Authors’ perspective: What is the optimum intake of vitamin C in humans? Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2012; 52: 815-29.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22698272

Annonse:
You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Kosthold og fruktbarhet
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
For mye vitaminer kan skade

Legg igjen et svar

Bitnami