Annonsering

Du kan bestille standard annonser over hel-, halv- eller kvartside, samt rubrikkannonse (guide/impulsannonse).

Kontakt oss for tilbud og avtale.

Annonsepriser og formater Bredde x høyde Priser
Omslag oppslag, side 2 + 3 420 x 290 mm (utfallende) kr 28.000
Omslag oppsl., omslag 3 + foreg. 420 x 290 mm (utfallende) kr 25.000
Oppslag (venstre helside) 420 x 290 mm (utfallende) kr 22.000
Bakside (omslag) 210 x 290 mm (utfallende) kr 19.500
Omslag side 2 eller 3 210 x 290 mm (utfallende) kr 17.000
Helside blant tekst 210 x 290 mm (utfallende) kr 13.500
½-side liggende 180 x 125 mm kr 7.500
½-side stående 87 x 260 mm kr 7.500
Kvartside 87 x 125 mm kr 4.250
Enkel rubrikkannonse 90 x 18 mm kr 750
Dobbel rubrikkannonse 90 x 40 mm kr. 1.250
Trippel rubrikkannonse 90 x 62 mm kr. 1.500
Annonseinnlegg/-innstikk 2-8 sider 20 x 28 cm Etter avtale

NB! Rabatt ved bestilling av 7 rubrikkannonser, 1 år: enkle kr 5.000, doble kr 8.000 og triple kr 9.500

Legg til 5 millimeter på alle sidene for skjæring. Tekst og annen viktig informasjon må være 6 millimeter fra kanten. Alle priser er inkl. 4 farger og eks. mva. Vi tilbyr gratis hjelp til mer presis informasjon/tekstforbedringer samt grafisk utforming av annonsene.