Skip to main content

Antialdringshormonet DHEA

Kolesterol er et nødvendig byggemateriale for alle steroidhormonene i kroppen. Et av disse er dehydroepiandrosteron eller DHEA, som selges fritt i helsekostforretninger i USA og kan importeres på registreringsfritak med resept fra lege i Norge. DHEA har en rekke gunstige helsevirkninger både direkte og som prohormon og anbefales av mange ortomolekylære leger som tilskudd for alle voksne kvinner og menn med mangler.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

Hormonskolen
På skolen lærer vi dessverre ikke hvordan vi bør spise for å bli friskest mulig. I denne artikkelserien diskuterer vi prinsipper og fakta som vi mener at alle bør kjenne til uansett utdanningsbakgrunn.

1. Ta kontroll over hormonbalansen din!
2. Insulin – vårt viktigste lagringshormon
3. Appetittregulering – en komplisert mekanisme
4. Testosteron – et nøkkelhormon
5. Veksthormon holder kroppen ung
6. Antialdringshormonet DHEA
7. Det livsviktige skjoldkjertelhormonet
8. Progesteron og østrogen
9. Stress kan gjøre deg syk, eldre og overvektig
10. Kosttilskudd mot stress

I likhet med mange andre hormoner synker nivået av DHEA i kroppen gradvis med alderen. Undersøkelser viser en reduksjon på omkring 95 % fra 25 til 85 år.1 Dette kan imidlertid kompenseres for ved tilskudd. I Norge er imidlertid DHEA klassifisert som dopingmiddel og finnes på Antidoping Norges liste S1 Anabole stoffer2 (7a-hydroksi-DHEA, 7b-hydroksi-DHEA,  7-keto-DHEA). Det betyr at med mindre man får fritak på medisinske indikasjoner, er DHEA – i likhet med testosteron – forbudt å bruke innen organisert idrett, og privat import er straffbart.3

DHEA er imidlertid så lite muskelbyggende sammenliknet med testosteron at det ikke brukes til slike formål av kroppsbyggere og andre som ønsker rask muskelvekst. Et forbud innen idretten – med de represalier ”misbruk” innebærer (utestengning, offentlig skam) – synes derfor å være basert på misforståelser av dette hormonets funksjoner og virkemåte.

Hva er DHEA?

Binyrene lager omkring 50 steroidhormoner, inkludert DHEA eller dehydroepiandrosteron.9 Strukturen på DHEA er den samme som for østrogener, testosteron, progesteron og kortison, dvs. at samtlige steroidhormoner er varianter av kolesterol med forskjellige sidegrener eller påbygninger.
DHEA dannes i binyremargen i det laget som kalles zona reticularis (litt i zona fasciculata), og sendes ut i blodbanen bundet til svovel (som DHEA-sulfat) i en konsentrasjon som er 500 ganger større enn DHEA uten svovel. Sulfatbundet DHEA er mer stabilt og er det man måler i blodet. Unge menn skiller ut omkring 30 mg/24 t og kvinner 20 mg, og produksjonen faller anslagsvis 1-5 % per år etter 30-årsalder.
Ved tegn til mangel på DHEA (se ramme) anbefaler den belgiske indremedisineren Thierry Hertoghe tilskudd på 5-30 mg/d for kvinner og 20-55 mg/d for menn. Man bør imidlertid først foreta endringer i kostholdet for å øke egenproduksjonen (se egen ramme). Tilskudd har ingen merkbare androgene virkninger (muskeloppbyggende) – for å få til det trengs langt høyere doser. Ingen kroppsbyggere bruker DHEA for å bygge muskler. De foretrekker dokumentert muskeloppbyggende steroider som for eksempel testosteron og nandrolon kombinert med veksthormoner.

LES OGSÅ  Insulinresistens – vår tids svøpe

Egenproduksjon eller tilskudd?

DHEA lages både i testiklenes Leydig-celler og i et av binyrenes ytre lag (cortex) som kalles zona reticularis (se ramme). Utgangspunktet for alle steroidhormoner er kolesterol, som omdannes videre til pregnenolon, som er ”moderhormon” for minst 50 ulike steroidhormoner. Pregnenolon omdannes videre til progesteron og via 17a-hydroksipregnenolon til DHEA og 17a-hydroksiprogestron, som også dannes fra progesteron. De som danner lite kolesterol i kroppen og inntar lite kolesterol fra maten, danner følgelig mindre steroidhormoner enn de med et høyt kolesterolnivå. Dette er et argument for å spise egg, som er svært rikt på kolesterol.

Steroidhormoner dannes dels i mitokondriene (cellenes ”energifabrikker”), dels i cellevannet (cytosol) og noen organeller i cellene kalt endoplasmatisk retikulum. Kolesterylestere (kolesterolmolekyler tilkoblet fettsyrer) spalter først av fettsyra før kolesterol transporteres inn i mitokondriene. Der dannes først hormonet pregnenolon, som er utgangspunkt for alle andre steroidhormoner. Personer som har mindre av de forskjellige steroidhormonene enn optimalt, anbefales å starte med tilskudd av pregnenolon før andre hormoner fordi kroppen selv kan omdanne andre hormoner etter behov.

Steroidhormoner lages først og fremst i binyrene, testiklene og eggstokkene og delvis i morkaka. Fra produksjonsområdet sendes de til alle kroppens celler bundet til polare stoffer som gjør at de lett kan transporteres i vann, eller med spesielle bindingsmolekyler. Dette gjelder også DHEA, som raskt omdannes til DHEA-sulfat i leveren og nyrene, som lager omtrent like mye hver. I laboratoriet måles DHEA bundet til sulfat fordi bare 3-4 % av alt DHEA forekommer i ubundet form.

DHEA regnes for et prohormon fordi det omdannes videre til androstenedion, som også er forbudt å bruke i idrett, og d5-androstenediol, som i likhet med androstenedion omdannes videre til testosteron.

De som husker ”dopingskandalen” med vektløfteren Stian Grimseth like før Olympiaden i Sydney 2000,4 merket seg kanskje at han testet positivt på nandrolon, et steroidhormon som det ble funnet ørsmå mengder av i et kosttilskudd han tok og som inneholdt sukkerarten ribose. Nandrolon har lang halveringstid i blodet og kan spores inntil 18 måneder etter bruk.5 Det er strukturelt så likt testosteron at det også kalles nortestosteron og er på forbudslista.6

LES OGSÅ  Det livsviktige skjoldkjertelhormonet

 Både kvinner og menn lager DHEA, menn omtrent dobbelt så mye som kvinner. Dette hormonet omdannes videre til andre steroidhormoner med ulike effekter på cellene, først til androstenedion, som igjen omdannes til østrogener (østron, østradiol og østriol) og testosteron. Hos kvinner dannes mest østrogener og hos menn mest testosteron.

Mangel vanlig blant voksne

Ved normal DHEA-produksjon omdannes en del til androstenedion, som virker mer anabolt. Mange voksne og nesten alle eldre har lavere DHEA-nivå enn optimalt. Her er noen vanlige symptomer på DHEA-mangel:

 

Problem

Organ

 Fysiske tegn

Energi

Moderat tretthet

Øyne

Tørrhet

Humør

Depresjon, moderat angst

Hud

Tørrhet

Stress

Lav stresstoleranse, lydfølsom

Muskler

Underutviklet

Sex (menn)

Liten sexlyst, færre ereksjoner

Arm-hulen

Lite/mister hår (menn)

Sex (kvinner)

Liten sexlyst, manglende orgasme

Kjønnsorganer

Redusert fett (kvinner)

Kilde: Hertoghe T (2006) s. 131.

Kosthold og DHEA

Maten vi spiser, påvirker kroppens egenproduksjon av hormoner. Her er noen tips til hva man bør spise og hva man bør unngå for å optimalisere kroppens hormonproduksjon.

Anbefalt kosthold:

Mat/drikke man bør unngå/redusere:

Innta nok energi

Alkohol, eddik, koffeinholdige drikker

Spis steinalderkosthold: Kjøtt, fugl, egg, grønnsaker, fisk, frukt, bær, sopp…

Sukker, søtsaker, brus, kaker, brød, pasta, ris, frokostblandinger

Bruk økologiske råvarer

Kornfiber (helkornbrød, fibertilsetninger)

 

Melkeprodukter

 

”P-piller” (kvinner)

Kilde: Hertoghe T (2006) s. 137.

Laboratorietester i blod for DHEA (målt kl. 08:00)

Testparameter

Testgruppe

Optimalt

Mangelfullt

Referanseområde

Kommentar

DHEA

Menn

Kvinner

9

7

0-6

0-4

1,8-12,5 ng/ml

1,3-9,8 ng/ml

Usikkert pga. store variasjoner

DHEA-S

Menn

Kvinner

400

4000

14

380

2800

9,7

0-300

0-3000

0-10

0-200

0-2000

0-6,9

200-510 ?g/dl

2000-6100 ?g/dl

0,7-21,2 ?g/dl

80-480 ?g/dl

800-6100 ng/ml

2,8-16,6 ?g/dl

Stabil måling i blod; viktigste blodtest fordi resultatene varierer svært lite

Mat først, så tilskudd

Dersom man har tegn på DHEA-mangel (ramme 2), kan man få legen til å ta en blodprøve. Alternativt kan man måle DHEA i spytt eller urin. Tabellen nedenfor viser referanseverdiene for menn og kvinner.7, s 132

Man kan også måle konsentrasjonen av DHEA i urin (24 t) og spytt. Førstnevnte gjenspeiler total produksjon per døgn, mens sistnevnte gir en mer unøyaktig indikasjon på nivået fordi  kun DHEA og ikke DHEA-sulfat gjenfinnes i spytt.

Dersom en endring av kostholdet i løpet av 3-4 måneder ikke gir mer optimale verdier, kan man ta et oralt tilskudd, vanligvis en gang per dag. Dosen for menn er normalt 20-55 mg/dag og for kvinner 5-30 mg/d. Den justeres iht. blodverdiene inntil de når et optimalt nivå.

LES OGSÅ  Forbud mot helsebringende hormon: Dopingdømt for DHEA
dhea

I USA kan man også få tak i en gel basert på innkapsling i små fettkuler (liposomer) som inneholder 150 mg/g. Gelen smøres på huden (gjerne inni albuene) i doser på henholdsvis 4-8 g/d (menn) og 3-6 g/d. Alternativt kan det gis intramuskulært i doser på 200 mg hver 3. uke eller hver måned – for kvinner mot overgangsplager gjerne sammen med et progestogen.

Forsøk har vist at tilskudd av DHEA øker blodnivået av DHEA-S, testosteron, østrogener og IGF-1. Et 12-ukers forsøk med 31 kvinner etter overgangsalderen viste ingen endring ut over positive effekter av trening på kroppssammensetning, fysisk ytelse, insulinfølsomhet eller LDL-kolesterol.8

Konvensjonelle kontraindikasjoner for bruk av DHEA er kreft i kjønnsorganer som bryster, prostata og livmor der hvor kreften har spredt seg til andre organer. Imidlertid tyder mye på at DHEA motvirker kreft i ulike organer ved å stimulere immunsystemet. Dette er vist i dyreeksperimenter, men ikke hos mennesker.7, s. 135 Et nyere forskningsprosjekt som engasjerte 47 forskere og 14.846 forsøkspersoner av europeisk herkomst, konkluderte imidlertid at åtte felles genetiske varianter var forbundet med serumnivået av DHEA-S. Disse genene har ulike forbindelser med steroidhormonstoffskiftet og bidrar til aldringsprosessen via blant annet type 2 diabetes, lymfekreft, nedbrytningen av medikamenter og giftstoffer og flere protein involvert i immunapparatet. Dette antyder at DHEA-S har en langt større funksjonell betydning enn tidligere antatt.

Konklusjon

Etter vår oppfatning er det meningsløst at DHEA ikke selges fritt i Norge på samme vis som det gjøres i USA. Salget kunne foregå på apotekene, hvor personalet har kompetanse til å gi råd til pasienter som ønsker å ta i bruk DHEA. Vi gjør oppmerksom på at privatpersoner som forsøker å innføre DHEA via internettfirmaer eller tar det med i kofferten etter reise til utlandet, kan risikere straff. Import er imidlertid tillatt ved søknad om registreringsfritak av lege. Som ledd i å øke presset på regulerende myndigheter, anbefaler vi alle som er interessert i større valgfrihet i helse, å melde seg inn i Fritt helsevalg (fritthelsevalg.org).

Populærlitteratur om DHEA og andre hormoner:

Cherniske S. The DHEA breakthrough. New York: Ballantine Books, 1996.
Colgan M. Hormonal health. Vancouver, Canada: Apple Publishing, 1996.
Hertoghe T. The hormone solution. Stay younger longer. New York: Three Rivers Press, 2002.
Klatz R, Kahn C. Grow young with HGH. New York: HarperCollins Publishers, 1999.
Klatz R. Ten weeks to a younger you. Chicago: Sports Tech Labs, Inc., 1999.
Sahelian R. DHEA. A practical guide. Garden City Park, New York: Avery Publishing Group, 1996.

Kilder:

1.  Zhai G, Teumer A, Stolk L mfl. Eight common genetic variants associated with serum DHEAS levels suggest a key role in ageing mechanisms. PLoS Genetics 2011; 7 (4); 31002025. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21533175

2.  http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/dopinglisten/dopinggruppe-s1/.

3.  Poleszynski DV. Dopingdømt for DHEA. VOF 2010; 1 (3): 64-6.

4.  http://no.wikipedia.org/wiki/Stian_Grimseth.

5.  http://no.wikipedia.org/wiki/Nandrolon.

6.  Lund HS, Hemmersbach P. Nandrolon – et dopingmiddel med mange aspekter. Kjemi 2006; 3: 2-7.

7.  Hertoghe T. The hormone handbook. Walton-on Thames, UK: International Medical Publications, 2006.

8.  Igwebuike A, Irving BA, Bigelow ML mfl. Lack of dehydroepiandrosterone effect on a combined endurance and resistance exercise program in postmenopausal women. Journal of Endocrinology and Metabolism 2008; 93: 534-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729150/

9.  Kapittel 48: ”Hormones and the adrenal cortex”. I: Murray RK, Granner Dk, Mayes PA mfl. Harper’s Biochemistry. 25th edition. International edition. New York: McGraw-Hill, 2000.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner