Skip to main content

Antibiotika og naturmidler forebygger magekreft

[wcm_restrict]

”Magesårbakterien” Helicobacter pylori er en velkjent risikofaktor for å utvikle magekreft. Behandling av slik bakterieinfeksjon kan derfor potensielt være en nyttig strategi for å forebygge magekreft. I en ny undersøkelse studerte forskere 3365 personer mellom 35 og 64 år i et område med høy risiko for å utvikle magekreft. Om lag to tredeler av dem hadde utviklet antistoffer mot H. pylori, mens den siste tredelen ikke hadde det. Blant de som fikk påvist antistoffer mot bakterien, ble det trukket lodd om hvilken halvpart som skulle få antibiotisk behandling i to uker, og hvilken halvpart som fikk et uvirksomt stoff. I tillegg ble det trukket lodd om hvem som skulle få tilskudd av vitamin C (250 mg), vitamin E (67 mg) og selen (37,5 mikrogram) og hvem som skulle få placebo. Videre ble det trukket lodd om hvem som skulle få tilskudd av hvitløk og hvem som skulle få placebo. Hos de som ikke hadde antistoffer mot bakterien, ble det trukket lodd om hvem som skulle få vitamin C, E og selen og hvem som skulle få placebo. Tilsvarende prosedyre ble valgt for hvitløk eller placebo for dem som ikke hadde antistoffer. Tilskuddene ble tatt i 7 1/3 år mellom 1995 og 2003. Personene ble fulgt til 2017, og det ble notert hvor mange i de ulike gruppene som hadde fått magekreft og hvor mange som var døde av denne kreftformen. Ved å se forekomst og død av magekreft mot hva slags behandling de ulike personene hadde fått var det klart at to ukers antibiotikabehandling og tilskudd av vitamin C, E, selen og hvitløk hadde redusert risikoen for å dø av magekreft 22 år etter aktiv behandling. Behandling av H. pylori og tilskudd av vitamin C, E og selen hadde også ført til lavere forekomst av magekreft. Hvitløk hadde ikke hatt noen effekt. I parentes bemerket var tilskuddene av vitamin svært små, særlig av vitamin C. Det ville trolig gitt bedre effekt om deltakerne hadde fått gramdoser i stedet for milligram. IM

LES OGSÅ  Sink og prostatakreft

Kilde:

Li W-Q, Zhang J-Y, Ma J-L mfl. Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ 2019; 366: I5016. https://www.bmj.com/content/366/bmj.l5016

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner