Skip to main content

Antidepressiva fungerer ikke ved bipolar lidelse

I forskning brukes noen ganger metaanalyser (samleanalyser), en metode hvor man legger sammen datamaterialet i flere, mindre studier slik at man får en større, mer representativ studie.

I 2004 ble det publisert en metaanalyse som konkluderte at antidepressiva kan være effektivt ved bipolar lidelse (manisk depresjon). I ettertid har det vist seg å være en rekke problemer med denne studien. I 2010 ble det publisert en ny metaanalyse som tok hensyn til problemene ved den første. Konklusjonen er at antidepressiva for en gjennomsnittlig pasient med akutt bipolar lidelse generelt ikke er effektive . Som ved alle gjennomsnittsbetraktninger vil det finnes unntak, dvs. at en minoritet av pasientene kan ha en viss nytte av slike medikamenter. På tross av dette er antidepressiva i utstrakt bruk ved bipolar lidelse, og en rekke eksperter påstår hardnakket at medikamentene er effektive. En artikkel i Psychiatric Times konkluderer at de best utførte vitenskapelige studiene motsier slike påstander og slik praksis. IM

Kilder:

? Ghaemi SN. Antidepressants in bipolar depression: a new meta-analysis for an old controversy. Psychiatric Times 2011; 27 (12).

? Gijsman HJ, Geddes JR, Rendell JM mfl. Antidepressants for bipolar depression: a systematic review of randomized, controlled trials. Am J Psychiatry 2004; 161: 1537-47.

? Sidor MM, Macqueen GM. Antidepressants for the acute treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry 2010 (i trykk).
Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner