Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Aromaterapi demper angst

Japanske forskere har testet om inhalering av en spesiell eterisk olje var effektiv i å dempe mødres angst når deres syke barn fikk intravenøs behandling på en barneklinikk. De testet oljen av en spesiell kinesisk citrusfrukt som kalles yuzu (Citrus ichangensis x C. reticulata). Da mødre med syke barn ankom et sykehus, ble de bedt om å fylle ut et anonymt spørreskjema. Etter at en lege hadde undersøkt barnet og bekreftet behovet for intravenøs behandling, ble mødrene som sa ja til å delta i studien, enten plassert i en aromaterapi- eller kontrollgruppe. En oljeforstøver ble fylt med yuzuolje før mødrene kom inn i aromaterapirommet. Oljeforstøveren sender en 1,7 MHz ultralyd til vannløsningen med eterisk olje, noe som fører til at små partikler sendes ut i lufta. Mødrene ble vist hvordan de kunne bruke aromaterapiforstøveren mens barnet fikk intravenøs injeksjon i samme rom. De kunne selv slå av forstøveren når eller om de ville, men var uansett med i aromaterapigruppa i studien.

Femten minutter etter at de kom inn i rommet, ble mødrene bedt om å fylle ut et annet spørreskjema, som målte graden av angst. De 60 mødrene som ble eksponert for aromaterapi, og de 61 som ikke ble det, var sammenliknbare når det gjaldt demografiske forhold (alder osv.) Det viste seg at mødrenes angstnivå var lavere blant dem som fikk aromaterapi enn i kontrollgruppa. Forskerne anbefaler at det gjennomføres et større forsøk der det trekkes lodd om hvem som skal bli eksponert for aromaterapi og der deltakerne ikke vet om de blir eksponert eller ei. IM

Kilde:

Ueki S, Niinomi K, Takashima Y mfl. Effectiveness of aromatherapy in decreasing maternal anxiety for a sick child undergoing infusion in a paediatric clinic. Complementary Therapies in Medicine 2014; 22: 1019-26. http://www.complementarytherapiesinmedicine.com/article/S0965-2299(14)00149-6/abstract

You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar