Artikler

Hustakenes Robin Hood

Takket være en aktivistorganisasjon er det i Frankrike stor bevissthet om mulige farer forbundet med eksponering for ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Blant annet er det forbudt for franske barn å bruke mobiltelefon på skolen. 

Nye medikamenter har liten effekt

Farmasøytisk industri lanserer nye medikamenter med brask og bram og framstiller dem som store gjennombrudd til glede for pasientene. En uavhengig analyse viser at rundt 85 prosent av alle nye medikamenter gir få eller ingen fordeler framfor eldre medikamenter. Dessuten medfører de økt risiko for bivirkninger.

Farmasøytisk industri under lupen

Hovedtemaet denne gangen er farmasøytisk industri, også kalt legemiddelindustri. Vi foretrekker å kalle deres produkter medikamenter, ikke legemidler, for å presisere at industrien ikke arbeider verken forebyggende eller for å lege sykdom. 

Alkohol – Skal, skal ikke?

Selv om litt alkohol kan tenkes å ha noen positive helsevirkninger, er alkoholvanene klart skadelige for mange i vårt samfunn. Det er følgelig ikke tilrådelig for avholdsfolk å begynne med alkohol som ledd i å bedre sin helse.

Ernæringsmedisin først, men hvordan?

Mange kunne ha klart seg uten syntetiske legemidler (farmasøytika) ved å legge om til et optimalt kosthold. Dette gjelder for eksempel de fleste med diabetes type 2 og metabolsk syndrom (bukfedme, høyt blodtrykk, insulinresistens, høyt fastende blodsukker, høyt nivå av fett i blodet), hvor legene stort sett anbefaler medikamenter som bare demper symptomer. 

Mer moro med matte

Jeg er stolt over mine medarbeideres innsats, også når de skriver bøker om temaer vi ikke har særlig fokus på i VOF. Denne gangen har redaktør Anne Lene Johnsen skrevet en oppgavebok for dem som har lyst til å trene ”mattemusklene”. Den kommer ut i høst.

1 120 121 122 123 124 138