Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Artikler

Reflekser som kan hindre

Feil øyemotorikk, dårlig utviklet balanse eller problemer med auditiv persepsjon er ikke nødvendigvis i seg selv årsaker til lærevansker. Disse kan igjen være forårsaket av en annen ubalanse ”lavere” ned i systemet. 

Synet – den siste sansen som utvikles

At lesevansker kan henge sammen med øyne og syn, er kanskje lett å forestille seg. For optometrist Pål Kolsrud er dette helt opplagt, og han forklarer det evolusjonært: – Vi er ikke skrudd sammen for å lese! Vi er skrudd sammen for å se på avstand. Kolsrud minner om at vi som art har brukt noen millioner år på å utvikle et avstandssyn, mens det moderne mennesket nesten ikke bruker øynene på avstand. 

Auditiv persepsjon – ikke bare å ”høre”

– Når vi snakker om hørsel, tenker vi ofte på hva som skjer i det fysiologiske, indre øret. Men hørsel og hvordan vi forstår og bearbeider lyder, består også av hvordan hjernen oppfatter språklyder og om hjernens evne til å holde oppmerksomhet over tid, sier Liv Berit Vold hos Senter for bedre læring i Oslo. 

Hva er lærevansker?

Mange ulike symptomer og atferdsmønstre kan kjennetegne forskjellige typer lærevansker. Det er for eksempel ikke faglig enighet om hva dysleksibegrepet inneholder, og vi bruker også uttrykk som generelle eller spesifikke lese- og skrivevansker og generelle eller spesifikke lærevansker.1

Hvor skal vi lete? Det vestibulære systemet

Holder barnet lett balansen? Det vestibulære systemet – balansesystemet – er vårt eldste sansesystem og det som først utvikles hos fosteret. Dette senteret for bevegelse og balanse er lokalisert i det indre øret og består av bueganger som er fylt med en væske som påvirker cellene våre og sender viktig informasjon til hjernen. 

Hvem eier vitenskapen?

Allmennlege Jørgen Skavlan tok i Aftenposten 4. mars 2011 et kraftig oppgjør med ”den alternative bølgen”. Som reaksjon skrev overlege Audun Myskja en kommentar som Aftenposten ikke ønsket å trykke. Denne gjengis her med utfyllende fotnoter.

Islamisme, kristendom og jødedom mot en høyere enhet?

De siste tiårene er det religiøse Norge sterkt endret fra å være et samfunn med nesten 100 % medlemskap i en lutheransk statskirke, til på den ene siden til å bli mer sekularisert og på den andre til å bli preget av muslimsk innflytelse. Islam er nå den nest største religionen i Norge med 120–150 000 medlemmer i 92 muslimske trossamfunn.1 Det Mosaiske Trossamfunn er lite og består av to menigheter, en Oslo og en i Trondheim.2 Globalt er styrkeforholdet et helt annet.

God læring krever riktig næring

De fleste foreldre regner trolig med at deres barn er velernærte. Mange spiser et ”vanlig” norsk kosthold, og barna ser sunne og friske ut. Dermed tenker de ikke på at maten barna spiser, er avgjørende for hvordan kroppene og hjernene deres fungerer: Det de putter i munnen, kan være en viktig årsak til at barna sliter på skolen.

Mikronæringsstoffer – smått, men godt

De viktigste byggesteinene i kroppen er protein og fett, som også fungerer som energikilder. Vi trenger dessuten vel 30 mineraler, vitaminer og sporstoffer hvor virkningsmekanismene er velkjente. I tillegg trengs et ukjent antall stoffer i ørsmå mengder for best mulig helse.

1 131 132 133 134 135 147