Skip to main content

Aspartam kan gi kreft

Dette gjelder i hvert fall hos forsøksdyr, hvilket selvsagt ikke er dokumentasjon for at det samme gjelder for mennesker. Eksperimenter har imidlertid vist at aspartam kan forårsake både lever- og lungekreft hos rotter og mus. En italiensk forskergruppe har tidligere vist at aspartam kan gi flere typer kreft hos rotter, og effektene øker hvis eksponeringen skjer allerede i svangerskapet. I en ny studie ble hannmus gitt varierende andeler av aspartam i fôret, først via mødrene i svangerskapet og senere direkte til musene. På slutten av musenes levetid ble de avlivet og analysert. Forskerne fant at jo større doser aspartam musene hadde inntatt, desto større var risikoen for å utvikle kreft. IM

Kilde: Soffritti M, Belpoggi F, Manservigi M mfl. Aspartame administered in feed, beginning prenatally through life span, induces cancers of the liver and lung in male Swiss mice. American Journal of Industrial Medicine 2010; 53: 1197-206.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Sannheten om kreft – standardteorien utfordres
Del gjerne med dine venner