Skip to main content

Forfatter: Gustav Öman

Medisinske pionerer i 1989

[wcm_restrict] For 30 år siden møttes en liten gruppe leger i Nyborg midt i Danmark med det formål å stifte en vitenskapelig basert forening. Danmark...

Hvordan vi blir bedratt

[wcm_restrict] Mange kjenner uttrykket ”verden vil bedras”, gjerne med tillegget ”la den derfor bedras”.1 Opprinnelsen er tilskrevet den romerske...