Skip to main content

Autisme og sprøytemidler

[wcm_restrict]

Forskere i USA ønsket å finne ut om gravide kvinner og spedbarn som eksponeres for sprøytemidler via luft, har økt risiko for at barnet utvikler autisme. I en studie tok de for seg 11 sprøytemidler som tidligere forskning har vist kan skade nervesystemet. Med utgangspunkt i kvinnenes adresse ble eksponering for disse stoffene vurdert. Dette skjedde i San Joaquin-dalen i California, som er en viktig jordbruksregion. 

Nesten 3 000 barn med autismediagnose ble med i studien, og av disse hadde 445 også kognitive problemer. Barn med den ”letteste” autismediagnosen – Asbergers syndrom – var ikke med i studien. Forskerne fant økt risiko for at barnet ble autistisk dersom mora var eksponert i svangerskapet og barnet ble eksponert i første leveår. Dette gjaldt ved eksponering for glyfosat, klorpyrifos, diazinon, malation, avermektin og permetrin. For barn som også hadde kognitive problemer, var risikoen enda større. 

Selv om denne studien ikke var utformet for å avdekke årsaksforhold, indikerer den at et barns risiko for å utvikle autisme øker etter eksponering for sprøytemidler i svangerskapet eller i første leveår, sammenliknet med barn av kvinner fra samme jordbruksregion uten slik eksponering. IM

LES OGSÅ  Frukt og grønt: hvilke gir mest sprøytemiddelrester?

Kilde: von Ehrenstein OS, Ling C, Cui X mfl. Prenatal and infant exposure to ambient pesticides and autism spectrum disorder in children: population based case-control study. BMJ 2019; 364: I962. https://www.bmj.com/content/364/bmj.l962

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner