Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Autisme


Naturlig helbredelse

I denne spalta får ulike terapeuter ordet for å fortelle om resultater fra deres praksis. Denne gangen slipper vi til Line Henriksen ved Eureka Kiropraktikk Stavanger.

En ung gutt kom inn til behandling med en autismediagnose. Symptomer som ble beskrevet, var knyttet til impulskontroll og konsentrasjon, spesielt når det ikke skjedde noe spennende. I tillegg hadde han problemer med å se sammenhenger og ble fort sint og frustrert når det var mye mas rundt han. Gutten hadde også store problemer med øyemotorikk og øyekontakt.

Han startet behandling hos en av mine kollegaer, som foretok en funksjonell undersøkelse av nervesystemet for å utelukke aktive, primitive reflekser og andre faktorer som kan bremse den normale modningsprosessen av hjernen. Basert på dette ble det satt i gang stimulering gjennom et nervetilbakekoblingsprogram kalt Interactive Metronome,1 som har godt dokumentert virkning på konsentrasjonsproblemer. Under hele treningsprosessen gikk han til  jevnlige kontroller hos min kollega, som sørget for at stimuleringa ble gitt på de områdene av nervesystemet som var umodent.

Etter en periode med gradvis framgang foreslo klinikken  å gjennomføre en matvareintoleransetest. Blodprøven ble tatt på klinikken og analysert av Lab1 i Oslo. Da resultatene fra testen kom, ble vi enige om å eliminere de matvarene som ga størst utslag, og jeg foreslo derfor at de fokuserte på gluten og melkeproteiner.

Starten var utfordrende for familien, da dette innebar en omveltning av mange faste rutiner. Det var derfor nødvendig med tett oppfølging både inne på klinikken og over telefon. I tillegg til å eliminere de verste immunologiske utløserne anbefalte jeg at de ga gutten olivenbladekstrakt, probiotika og enzymer.

Annonse:

Etter tett oppfølging av nevrokiropraktor og cirka tre måneders streng diett under veiledning startet symptombildet å endre seg. Foreldrene kunne fortelle om mange positive endringer på hjemmebane. I tillegg til at han hadde fått bedre impulskontroll, var gutten nå lettere å få kontakt med, for eksempel ved at han svarte raskere når han ble spurt om noe. Når det gjaldt hans problemer med å konsentrere seg, var han blitt mer utholdende og kunne holde fokus over lengre tid. Gutten hadde også startet å fortelle og dele mer om hva han tenkte og holdt på med. Dette var svært gode nyheter både for meg, men også for familien og ikke minst deres sønn.

I og med at autister ofte har et nervesystem som skaper ubalanse i immunforsvaret, ble vi enige om å fortsette med en streng diett. Samtidig var han med jevne mellomrom inne til behandling for sitt umodne nervesystem. I og med at prestasjonene hadde endret seg til det bedre, ble han også klart mer motivert for å følge dietten. Foreldrene opplevde at han fikk mer med seg av det som ble sagt og skjedde rundt ham. I tillegg begynte han å få mer selvinnsikt, startet å tenke på hvordan han var og hva han var flink til og likte. Det ble også mindre klaging på hvor sliten og trøtt han var, og han viste mer engasjement både på morgenen og kveldene.

Også utenfor hjemmet startet mange å legge merke til endringer. På møter med både lærere og spesialpedagoger kom positive tilbakemeldinger. Dette var også svært godt for foreldrene å få bekreftet at ikke bare dem som ”trodde” at de merket endringene på gutten. Både læreren og spesialpedagogene hadde lagt merke at han konsentrerte seg bedre, var mer våken i blikket og gjorde det faglig bedre på skolen.


Om forfatteren

Line Henriksen (f. 1987) er utdannet mensendieck-fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og kostholdsveileder fra Tunsberg Medisinske Skole. Hun jobber på nevrosenteret Eureka Kiropraktikk Stavanger, en tverrfaglig klinikk som særlig er opptatt av å behandle barn med ulike atferdsproblemer (www.stavangerkiropraktorklinikk.no), og Barn i Farta, et nettbasert atferds- og konsentrasjonsprogram (www.barnifarta.no). Henriksen mener at kroppen har en unik mulighet til å reparere seg selv, dersom man gir den de rette impulsene. Hun holder ofte foredrag for større og mindre organisasjoner med hovedfokus på en evolusjonær tilnærming til mat og kosthold.

Kilde:

1.  http://www.interactivemetronome.com/

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Jevninger

Legg igjen et svar