Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Automatiske strømmålere

Automatiske strømmålere

Jeg har lest intervju med sivilingeniør Sissel Halmøy i nr. 3/2018 om automatiske strømmålere. Hvordan kan det være lav stråling (slik noen hevder) hvis de er i et sikringsskap og signalene skal gå gjennom metallet og deretter vegger osv.? Det er særlig metallet jeg tenker på her.

Beboer Østlandet

VOF: Vi har overlatt dette spørsmålet til Sissel Halmøy:

Dette er bare en av mange ting som viser hvor håpløst systemdesign dette er. Jeg målte utenfor et sikringsskap der det var cirka 20 målere – i ett skap.  Målingene viste cirka 3 000 µW/m2 utenfor skapet,  men da jeg åpnet det, viste måleren 150 000 µW/m2. Det sier seg selv at det er ineffektivt å ha en sender inni et metallskap som skjermer. Jeg undrer meg på hvor mye strøm denne måleren bruker for å sende sterke nok signaler til at de kommer ut av skapet. Strålingen kommer ut via sprekker langs skapdørene og ledningsgjennomføringer.

Grenseverdien for slik stråling er i Norge 10 000 000 µW/m2. Under et slikt nivå blir man beskyttet mot oppvarming i løpet av seks minutter og mot hallusinasjoner.  Det beskytter derimot ikke mot at noen opplever hodepine, søvnvansker, depresjon, uro, hukommelsesproblemer eller rammes av alvorligere sykdommer. Våre myndigheter er forsåvidt enige i at grense-verdiene bare beskytter mot oppvarming, men siden vi ikke vet hvilken grenseverdi vi bør ha ved langtidseksponering for å unngå andre problemer, bruker

Annonse:

vi inntil videre denne grenseverdien for alt.

Sissel Halmøy

Folkets Strålevern

Legg igjen et svar