Skip to main content

Autoritativt oppslagsverk om medisinplanter i Norge

Botaniker Rolv Hjelmstad har skrevet et sentralt oppslagsverk om medisinplanter i Norge. Den bør stå i hylla til alle med interesse for urtemedisin eller som generelt er opptatt av helse.

Tekst Iver Mysterud     Foto Privat

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Rolv Hjelmstad
Tittel: Medisinplanter i Norge. Helsebringende vekster i naturen
Forlag: Gyldendal
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 978-82-05-41914-8
Pris: kr 499[/gdlr_box_icon]

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Bruk av planter til behandling av sykdom er den eldste dokumenterte formen for medisin. Også i våre dager brukes urter som primærmedisin av en stor del av jordas befolkning. Selv i land der skolemedisinen er dominerende, øker interessen for urtemedisin. Etter å ha lest Medisinplanter i Norge skjønner man hvorfor.

I boka omtales rundt 200 arter medisinplanter som vokser vilt i Norge. For hver plante gis informasjon om hvordan den er blitt brukt gjennom tidene, hvilke terapeutiske egenskaper den har og hvilke forsiktighetsregler man bør kjenne til ved bruk. Hjelmstad tar både for seg tradisjonell bruk av de ulike plantene og omtaler nyere forskning som har dokumentert urtenes medisinske virkninger.

LES OGSÅ  Kinesiske urter mot influensavirus

Innledning


Hoveddelen av boka er selve omtalen av plantene. Dessuten har den en rekke nyttige innlednings- og avslutningskapitler om urtemedisin. Ett kapittel handler om gode grunner for å bruke urter som medisin: En rekke lidelser kan behandles med urter, som både er effektive og trygge å anvende. Urter kan brukes til selvmedisinering og har en rekke miljømessige fordeler. Hjelmstad klargjør også hvilke tilstander som urter er særlig egnet som medisin og kaster et kritisk blikk på det norske regelverket for omsetning av urter.

Innledningen har også en systematisk (i botanisk forstand) oversikt over norske medisinplanter: karsporeplanter, nakenfrøete planter (bartrær), dekkfrøete planter (først tofrøbladete, så enfrøbladete planter) står hver for seg og alle artene er sortert på familie. Symboler angir viktige og trygge urter som kan inngå i et husapotek med medisinplanter, planter som er spiselige eller har spiselige deler som kan brukes til mat eller krydder, planter som er giftige og ikke egner seg til selvmedisinering, og planter som også brukes til framstilling av homøopatiske midler eller brukes i Bachs blomstermedisiner. Denne oversiktstabellen er samtidig en innholdsfortegnelse over hoveddelen av boka der sidetall for omtale av hver enkelt plante er med.

Hoveddel

Boka definerer plantene både med latinsk navn, på norsk, samisk, svensk og dansk. Hjelmstad beskriver hver plante, omtaler hvilke deler som kan brukes og angir de viktigste innholdsstoffene. Dessuten omtales medisinske virkninger, hvilke øvrige egenskaper plantene har og hvordan de bør anvendes og doseres. Til slutt kommer han med eventuelle advarsler, kontraindikasjoner og bivirkninger. Det er selvsagt med fine bilder av hver plante, fotografert av Hjelmstad selv.


Avslutningsdel

LES OGSÅ  Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk

Her presenterer forfatteren mange ulike måter som medisinplanter kan brukes på. Et eget kapittel gir en rekke tips som er verd å vite når man bruker urtemedisin, et annet forklarer hvordan man høster og oppbevarer medisinplanter. En alfabetisk oversikt lister opp sentrale egenskaper ved medisinplanter, der hvert oppslagsord gis en kort forklaring, og et annet kapittel gir en oversikt over virkestoffene.

Hjelmstad presenterer også kjente urtemedisinere og sentrale trekk ved historien om den medisinske bruken av urter – fra Hippokrates (ca. 460-377 f.Kr.) til Alfred Vogel (1902-1996) og Maria Treben (1907-1991). Dette kapitlet har også utfyllende rammer om Claudius Galenos (ca. 130-200) og humorallæren, Paracelsus (ca. 1493-1541) og signaturlæren, homøopati, blomstermedisin (vibrasjonsessenser) og Alfred Vogels (1902-96) filosofi. Avslutningsdelen inneholder også en liste med ordforklaringer, en oversikt over farmasøytiske navn på plantedroger, litteraturliste, omtale av utvalgte internettsider og et register.

Erfaren urtespesialist

Hjelmstad er en av Norges mest kunnskapsrike på området medisinplanter og urtemedisin. Han har vært interessert i planter siden han var barn, noe som førte til at han studerte botanikk ved Universitetet i Trondheim. Hjelmstad har arbeidet i botaniske hager i over 20 år. For ti år siden bosatte han seg i fjellbygda Oppdal i Sør-Trøndelag, blant annet for å ha kort avstand til Nord-Europas rikeste plantefjell. I løpet av de siste 20 åra har han samlet mest mulig informasjon om hvordan planter kan brukes som medisin mot ulike plager, og det siste tiåret har han bygd opp det mest omfattende nettstedet om urtemedisin i Norge (www.rolv.no) med opplysninger om mange hundre ulike medisinplanter. Hjelmstad driver i dag en allsidig virksomhet som urtemedisinsk sakkyndig, terapeut og naturfotograf. I tillegg er han forfatter og kurs-/foredragsholder.

LES OGSÅ  Hvordan leve med kronisk sykdom

For enhver smak

Medisinplanter i Norge kan anbefales til både lek og lærd med interesse for helse og egenbehandling, både forebyggende og kurativt. Skulle man ikke være interessert i temaet før man leser og/eller blar i boka, blir man det garantert etterpå.

Det er ikke nødvendig å lese den 422 siders tjukke boka fra perm til perm, siden den egner seg godt som et oppslagsverk. Hjelmstad går grundig til verks og klarer å kombinere store mengder informasjon med et godt språk. I innledningen gis en troverdig og saklig kritikk av norsk regelverk og kontrollorganer. Etter hans oppfatning er regelverket for urter og andre kosttilskudd urimelig strengt i Norge. Til sammenlikning fører apotekene flere tusen (ofte) kostbare, syntetiske medikamenter som ofte har omfattende og alvorlige bivirkninger, Enkelte medikamenter selges til og med i dagligvarebutikker.

Hjelmstads vurdering av homøopati vil glede folk med en ”alternativ” innstilling, men virke som en rød klut på mange med en ”skeptisk” eller tradisjonell, naturvitenskapelig innstilling. Uansett vil Medisinplanter i Norge trolig falle i smak blant mange av VOFs lesere. Den er også en flott julegave til dem som allerede har ”alt”! 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner