Skip to main content

Avanserte målinger av hjernen

Ved hjelp av en spesialutviklet teknikk for å måle hjernens elektriske aktivitet er det mulig både å sammenlikne friske og skadde hjerner og hjerner som utsettes for svak stråling.

Forskeren Günter Haffelder har bakgrunn både som fysiker og psykolog og har grunnlagt og leder Institutt for kommunikasjon og hjerneforskning i Stuttgart. Han har vært med på å utvikle spesielle metoder for å måle hjernens elektriske aktivitet fordi han innså at dagens vitenskapelige modell av hjernens funksjon ikke stemte med virkeligheten. I følge denne modellen har ulike deler av hjernen ansvar for ulike egenskaper. Haffelder poengterte at hjernen etter for eksempel en skade kan overføre ansvaret for en egenskap som er gått tapt der, til andre deler av hjernen. Dette fungerer imidlertid bare til en viss grad, og mange mennesker får problemer der kompensasjonen ikke er tilstrekkelig. For å komme lenger i å skjønne hva som skjer både i en normal og skadd hjerne, har Haffelder videreutviklet standardmetoden som brukes for å måle hjernens elektriske aktivitet, EEG (elektroencefalografi).

Ved hjelp av den nye metoden er det mulig å se hvilke deler av hjernen som er aktive ved en gitt påvirkning. Haffelder kaller den EEG spektralanalyse, og den leser hva som skjer i den enkelte hjernestruktur og hvordan ulike strukturer påvirker hverandre. En slik teknikk er for eksempel sentral for å måle hva som skjer når vi utsettes for svak elektromagnetisk stråling fra trådløs kommunikasjon. Ideelt sett burde hjernen vært plastisk, dvs. gått tilbake til utgangspunktet etter en viss påvirkning. Det Haffelder ser fra sine målinger, er at hjernen blir elastisk eller endres, men ikke at den går tilbake til utgangspunktet. Langtidsvirkningene av elektromagnetisk påvirkning er i dag ikke avklart, men Haffelder trakk fram kritiske faser for vår utvikling. For bevegelse varer den fram til sju års alder, for språk til vi er ni år og for sosialisering til vi er 23 år. Når det gjelder motivasjon og emosjonell læring, er vi i en kritisk fase hele livet.

Med EEG spektralanalyse er det mulig å gi presise diagnoser og påvise funksjonelle forstyrrelser eller blokkeringer, evner eller spesielle talenter. Den gjør det også mulig å påvise årsakene til ulike hjerneskader og å utvikle behandlingsmetoder for å overkomme problemene. På Haffelders institutt arbeides det aktivt både med lærevansker og hjerneskader, men også for å øke læreevnen hos folk som ikke er skadd eller har et problem. De har også spesialprogrammer for idrettsutøvere.

Grå stær

LES OGSÅ  Tenåringshjernen – et (svært) uferdig prosjekt

Haffelder fortalte at grå stær, som tidligere ikke var vanlig før ved fylte 60 år, nå forekommer helt ned i 15-årsalderen. Han mener at mobiltelefonbruk kan være en forklaring på dette. Målinger har nemlig vist at mobilstråling går fra øret til øyet. Grå stær står for øvrig på lista over symptomer ved det såkalte mikrobølgesyndromet, også kalt radiobølgesykdom. Det ble først dokumentert blant radararbeidere under 2. verdenskrig og likner dem man i moderne tid forbinder med eloverfølsomhet og eksponering for trådløs teknologi.9 Flere moderne studier underbygger hypotesen om en kobling mellom mobilstråling og grå stær.10, s. 143-4 

Haffelders forskning vakte stor oppmerksomhet på konferansen, og interesserte henvises til mer informasjon på nettsiden gehirnforschung.com/english/.

Flere saker fra Baldronkonferransen:

Helse i en trådløs verden

Forholdene i Norge

Frontfigur for lavere grenseverdier

Stråling fra basestasjoner

Eloverfølsomhet i Sverige

Kilder

1.  Khurana VG, Hardell L, Everaert J mfl. Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. International Journal of Occupational and Environmental Health 2010; 16: 263-7.

2.  Havas M. Electromagnetic hypersensitivity: biological effects of dirty electricity with emphasis on diabetes and multiple sclerosis. Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25: 259-68.

3.  Havas M. Dirty electricity elevates blood sugar among electrically sensitive diabetics and may explain brittle diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine 2008; 27: 135-46.

4.  Genuis SJ. Fielding a current idea: exploring the public health impact of electromagnetic radiation. Public Health 2008; 122: 113-24.

5.  Havas M, Olstad A. Power quality affects teacher wellbeing and student behavior in three Minnesota Schools. Science of the Total Environment 2008; 402: 157-62.

LES OGSÅ  Tenk smartere og raskere

6.  De Vocht F. “Dirty electricity”: what, where, and should we care? Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2010; 20: 399-405.

7.  Lidmark, Ann-Marie. Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Slutrapport från HET-projektet. Stockholm: Elöverkänsligas Riksförbund og Tannvårdskadeförbundet, 2008.

8.  Lidmark A-M, Wikmans T. Are they really sick? A report on persons who are electrosensitive and/or injured by dental material in Sweden. Journal of Orthomolecular Medicine 2008; 23: 153-60.

9.  Havas M. Electromagnetic hypersensitivity: biological effects of dirty electricity with emphasis on diabetes and multiple sclerosis. Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25: 259-68.

10.  Nilsson M. Mobiltelefonins hälsorisker. Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal. Adelsö: Mona Nilssons Miljöbyrå, 2010.

11.  Eberhardt JL, Persson BRR, Brun AE mfl. Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Electromagnetic Biology and Medicine 2008; 27: 215-29.

12.  Nittby H, Grafström G, Eberhardt JL mfl. Radiofrequency and extremely low-frequency electromagnetic field effects on the blood-brain barrier. Electromagnetic Biology and Medicine 2008; 27: 103-26.

Blod-hjerne-barrieren
Flere forskere har funnet dokumentasjon for at mobilstråling kan åpne barrieren som beskytter hjernen mot fremmedstoffer i blodet, den såkalte blod-hjerne-barrieren.11,12 Haffelder fortalte at de ut fra målinger observerte at det tok fem minutter før denne barrieren ble åpnet hos friske mennesker som pratet i mobiltelefon. Den lukket seg ikke før etter 3-5 timer.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Hjernen trenger fett, se hvilke fettkilder som er best
Del gjerne med dine venner