Skip to main content

Avgiftsfri import inntil 350 kroner

 

I juni sendte jeg nedenstående innlegg til Aftenposten, som returnerte standardsvaret om at de mottar så mange leserbrev at de dessverre ikke hadde plass til mitt. Jeg forsøkte deretter Klassekampen, som meldte tilbake at dersom den ikke kom på trykk i løpet av en uke, ville den ikke få plass. Etter vår oppfatning brukes så mye spalteplass på uvesentligheter at avisene burde publisere innlegg som mange er opptatt av, slik som norske myndigheters særdeles restriktive holdning til import og salg av potensielt helsefremmende kosttilskudd. Artikkelen gjengis slik den ble sendt inn.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Aftenposten omtalte på lederplass 21. mai, 31. mai og 2. juni [2017] regelen om at forbrukere kan importere varer fra utlandet toll- og avgiftsfritt dersom forsendelsen ikke har en verdi på mer enn kr 350 inkludert frakt. Beløpet var opprinnelig kr 200, og fire FrP-politikere foreslo i 2008 å inflasjonsjustere beløpet til kr 1 000. I 2011 foreslo H og FrP å øke beløpet til kr 500, også forgjeves. I høst [2016] ble imidlertid beløpet hevet til kr 350, men i likhet med Sp, Arbeiderpartiet og KrF anbefaler Aftenposten å skrote ordningen. Argumentet er at slik import diskriminerer norsk næringsliv, som må betale moms på varer som kan importeres avgiftsfritt, og dermed påfører staten et avgiftstap på flere milliarder kroner hvert år.

LES OGSÅ  Oppgjør med norske landbruksmyter

Selv om argumentene mot ordningen er korrekte, har den gjort det mulig å importere  kosttilskudd som ikke selges i Norge til personlig bruk. Høsten 2016 vedtok myndighetene med et par unntak (vitamin A) å oppheve maksimalgrensene for tillatt import av vitaminer og mineraler til privat bruk. Vitaminer og mineraler som selges i Norge, er imidlertid underlagt Legemiddelloven, som definerer som legemidler alle stoffer som påvirker fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr. Det inkluderer alt man putter i munnen, inkludert svisker, vann eller rosiner, siden de har fysiologiske funksjoner. For ikke å føre til absurditeter er matvarer regulert av en egen lovgivning. Legemiddelloven gir også unntak for vitaminer og mineraler i så små doser at de ikke kan ”forebygge, lege eller lindre” sykdom, mens vitaminer og mineraler, selv om de fleste er ufarlige i enhver dosering, fortsatt regnes som legemidler.

Fri import av ufarlige, helsebringende kosttilskudd i doseringer som kan hjelpe mange til bedre helse, er derfor rimelig. Derimot er det urimelig at norske forretninger ikke har lov til å selge like høye doser som man fritt kan importere privat. En slik lov innebærer at lovlydige helsekostforretninger og dagligvarehandelen blir diskriminert, noe disse aktørene merkelig nok ikke har protestert mot.

Det er kun én logisk løsning på problemet forbundet med den konkurransevridende effekten av å tillate avgiftsfri import av kosttilskudd, samtidig som norske butikker ikke har lov til å selge tilsvarende doser: Myndighetene må oppheve de urimelige og ulogiske begrensningene som Legemiddelloven fastsetter og vedta tilsvarende regler som USA og andre land har hatt i årtier for kosttilskudd: Alle naturlige stoffer bør omsettes fritt uten mengdebegrensninger, dersom det ikke kan påvises giftighet. I Norge kan man fritt selge skadelig sukker, alkohol, tobakk, whitesprit og helsefarlige kjemikalier, men ikke ufarlige B-vitaminer eller vitamin C i store doser.

LES OGSÅ  Likhetens politikk

Salg av kosttilskudd på linje med USA vil gi norsk næringsliv mulighet til å lage produkter som hundretusener av nordmenn i årtier har importert fra EU og USA/Canada eller har smuglet med fare for å bli stoppet i tollen.

Undertegnede er redaktør i Helsemagasinet, som eies av en stiftelse uten profittmål. Siden  2010 har vi publisert 54 artikler i en spalte om ”ortomolekylær medisin” i tillegg til en rekke artikler som omtaler forskning og kliniske erfaringer med store doser kosttilskudd mot ulike sykdommer. Mange lesere har uttrykt takknemlighet for hjelp til å løse alvorlige helseproblemer. Dessverre er mange blitt forhindret i å importere virksomme tilskudd på grunn av stivbeinte, norske regler som har forbudt import av store nok doser til å kunne virke helbredende på den aktuelle sykdommen de ønsker å lindre eller helbrede. Det lille pustehullet de har hatt, skal nå tettes igjen. Hvorfor ikke tillatte salg av effektive doser i Norge, til glede for forbrukerne og norsk næringsliv?


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner