Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > B-vitaminer mot luftforurensning

B-vitaminer mot luftforurensning

Akutt eksponering for ørsmå partikler fra luftforurensning induserer endringer i arvestoffet (metylering av DNA) som er forbundet med inflammasjon og oksidativt stress. Forskere fra USA har testet om tilskudd av B-vitaminer kan motvirke slike endringer.

Ti friske voksne ble to ganger eksponert for luftforurensning (PM2,5, 250 µg/m3) i to timer. Den ene gangen fikk de tilskudd av B-vitaminer (2,5 mg/d folsyre, 50 mg/d vitamin B6 og 1 mg/d vitamin B12). Forskerne undersøkte i hvilken grad arvestoffet var påvirket før og etter eksperimentet. Mens partiklene induserte endringer i arvestoffet, motvirket B-vitaminene en stor del av disse. Selv om det beste er å bli kvitt luftforurensninger, tar som kjent slikt tid. I mellomtida kan det være lurt å ta tilskudd av B-vitaminer hvis man lever i områder hvor lufta inneholde mange ørsmå partikler (PM2,5). IM

Kilde:

Zhong J, Karlsson O, Wang G mfl. B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial. PNAS 2017; 114: 3503–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28289216

You may also like
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Trekk skogens luft med deg inn!
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Grønn te motvirker skade av mobilstråling

Legg igjen et svar