Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > B-vitaminer mot Alzheimers sykdom

B-vitaminer mot Alzheimers sykdom

En sentral hypotese for at en undergruppe av personer utvikler Alzheimers sykdom er forhøyete nivåer av aminosyra homocystein grunnet for lavt inntak av B-vitaminene folsyre, B6 og B12 (se VOF nr. 6/2012). I en pilotstudie av eldre med økt risiko for å utvikle demens (mild kognitiv svekkelse) ble det funnet at et høydosert tilskudd av B-vitaminer (0,8 mg folsyre, 20 mg B6 og 0,5 mg B12) motvirket en reduksjon av hjernevolumet i en periode på to år. En ny studie av de samme forskerne viste at behandling med B-vitaminer reduserer krympingen av de delene av hjernen som er spesielt utsatt i utvikling av Alzheimers sykdom, i dette tilfellet så mye som sju ganger. I placebogruppa var det klar sammenheng med nivået av homocystein ved start og hvor raskt de aktuelle hjerneområdene krympet. Det vil si at jo høyere nivå av homocystein deltakerne hadde ved start, desto mer krympet hjernen. Dette kunne imidlertid forhindres ved å innta B-vitaminer.

B-vitaminer ser ut til å redusere nivået av homocystein, noe som motvirker krymping av spesifikke hjerneområder. Slike tilskudd bidrar dermed til å kunne bevare kognitiv evner bedre enn om man ikke tar tilskudd, det vil si at B-vitaminer kan forsinke en viktig del av sykdomsprosessen ved Alzheimers sykdom. Ifølge forskerne trengs studier av eldre mennesker med høye nivåer av homocystein for å se om tilskudd av B-vitaminer helt kan forhindre utvikling av Alzheimers sykdom. IM

Kilde:

Douaud G, Refsum H, de Jager CA, Jacoby R, Nichols TE, Smith SM, Smith AD. Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. PNAS 2013; 110: 9523-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23690582

You may also like
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Terapeutisk bruk av lys
Briljant om Alzheimers sykdom og lavkarbo-/høyfettkost
Antioksidanter mot Parkinsons sykdom

Legg igjen et svar