Skip to main content

Bakterieflora og brystkreft

 

I de seinere åra er påvist at ubalanser i tarmfloraen kan være en underliggende eller medvirkende faktor til eller en konsekvens av en rekke lidelser. Nå har man i økende grad også begynt å studere bakteriefloraen i for eksempel munnhulen og ulike vev i kroppen. I en ny studie fra USA studerte forskerne brystvev fra 78 pasienter med (57) og uten kreft (21) som hadde fjernet et bryst (mastektomi) samt tatt prøver fra munnen og urinen.

Kreftpasientene hadde fjernet et bryst som ledd i behandlinga, mens kontrollene hadde gjort det av kosmetiske grunner. Kreftpasientene hadde en helt annen bakterieflora i brystet enn kontrollene. Det var ingen forskjeller i bakteriesammensetninga i munnen, og de forskjellene som kunne påvises i urinen, hadde med overgangsalder og hormoner å gjøre. Imidlertid ble det påvist at de kreftrammede hadde flere grampositive bakterier i urinen, noe forskerne mente burde undersøkes videre i større studier. Uansett ble det funnet klare forskjeller i bakteriesammensetning mellom kreftsykt og friskt brystvev. Denne studien sier imidlertid ikke noe om kausalitet, det vil si hvorvidt en endret bakterieflora gir grobunn for kreft, eller om kreft fører til endret bakterieflora. IM

LES OGSÅ  Faste mot leukemi

nts. Neonatology 2017; 112: 187–92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601861

Kilde:

Wang H, Altemus J, Niazi F mfl. Breast tissue, oral and urinary microbiomes in breast cancer. Oncotarget 2017.

http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=21490&author-preview=gky


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner